Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Byggebeskæftigelsen fastholder højeste niveau i 13 år

Byggebeskæftigelsen fastholder højeste niveau i 13 år

16. juli 2021
Gå til nyhedsoversigt

Netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik viser, at byggebeskæftigelsen steg med 2.053 personer i 2. kvartal. Det er dog ikke usædvanligt, at byggebeskæftigelsen stiger op mod sommeren og med det varmere vejr. Tager man derfor højde for den sæson, så er der sæsonkorrigeret tale om et fald på godt 600 personer i 2. kvartal. Det er yderst marginalt fald, og der er derved tale om, at beskæftigelsen indenfor byggeriet holder fast i det højeste siden 2008.

Ser vi over det seneste år, så er beskæftigelsen indenfor byggeriet i dag 11.460 højere end for et år siden. Der er med dagens tal i alt 186.702 personer beskæftigede indenfor byggeriet. Sidste gang det bundede var i begyndelsen af 2010 på godt 138.000.

Byggeriet er kommet ekstremt stærkt gennem coronakrisen og fastholder det højeste beskæftigelsesniveau i 13 år. Selvom byggebeskæftigelsen pegede ned i begyndelsen af coronakrisen, så er det altså ikke her, at krisen for alvor har kradset, når vi sammenligner med øvrige dele af økonomien. Fremgangen i byggeriet har dog den bagside, at der nu bliver meldt om knaphed på ressourcer. Og det er både arbejdskraft og materialer, som der er tiltagende mangel på.

Den massive efterspørgsel efter arbejdskraft betyder, at manglen på arbejdskraft har været tiltagende stort set non-stop i et år nu. I de seneste tal fra Danmarks Statistiks månedlige spørgerunde fremgår det, at 36% af byggevirksomhederne oplevede mangel på arbejdskraft i juni. Til sammenligning lød det sidste sommer på 11%. Ser vi på produktionsbegrænsninger som følge af blandt andet materialer og udstyr, så melder 16% af byggevirksomhederne, at det er et aktuelt tema. For blot få måneder siden var den mindre end 5%, som har været tilfældet i mere end et årti forinden også.

Med mangel på arbejdskraft i byggeriet bliver det sværere at få fat i en håndværker, hvilket vi også har fået et fingerpeg om i starten af juni i år, da vi spurgte danskerne i en spørgeskemaundersøgelse* i samarbejde med Voxmeter. Her svarede 44% af danskerne, at de inden for de sidste år har haft behov for en håndværker. Af dem, som har haft behov for en håndværker det seneste år, svarer 27%, at de oplevede, at håndværkeren ikke havde tid, mens 20% svarer, at de oplevede, at projektet blev dyrere end ventet. En mindre del oplevede også, at opgaven blev forsinket undervejs eller tog længere tid at få udført.