Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Antal ledige falder til laveste siden marts sidste år

Antal ledige falder til laveste siden marts sidste år

17. maj 2021
Gå til nyhedsoversigt

Netop offentliggjorte tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at antallet af ledige kravler under 140.000. Det er første gang i mere end et år, at den er under de 140.000. Vi skal tilbage til 15. marts sidste år for at finde et lavere antal ledighedstilmeldte. Aktuelt er der 139.320 personer tilmeldt ledighed i Danmark, hvilket er 1.843 færre sammenlignet med ugen før. Med sidste uges fald, tæller vi nu 13 uger i træk, hvor antallet af ledige personer er faldet.

Vi taler lige nu om det laveste antal personer tilmeldt ledighed i 427 dage. Det er en enormt glædelig udvikling, og det taler et tydeligt sprog om, at arbejdsmarkedet og økonomien har genfundet melodien efter en trist start på året. Siden begyndelsen af marts har der stået genåbning på menuen, og det er noget, der behager økonomien og øger efterspørgslen efter arbejdskraft. April satte ovenikøbet rekord for jobopslag, og med tiltagende økonomisk aktivitet ser vi det fortsætte en tid endnu.

Typisk ser vi et fald i antallet af ledige personer gennem foråret, og sammenfaldet af genåbning, vækst i økonomien og sæson betyder, at antallet af ledige personer nu er faldet med 40.087 alene siden midten af februar, hvor antallet sidste gang toppede. I forhold til før coronakrisen er der fortsat knap 8.000 flere tilmeldt ledighed.

De mere officielle og sæsonkorrigerede ledighedstal fra Danmarks Statistik viser også, at ledigheden peger ned. Den statistik er dog mere forældet, hvor de seneste tal tæller til og med marts, som viste et fald på knap 1.900 i marts. Forskellen mellem ledighedstallene fra Danmarks Statistik og Beskæftigelsesministeriet er foruden sæsonkorrektion og aktualitet, at Danmarks Statistik opgør fuldtidsledige og ikke har personer i arbejdsdeling med, mens Beskæftigelsesministeriets tæller antal personer samt medtager personer i arbejdsfordeling. Ledigheden har i vores optik toppet i begge statistikker og kender i den kommende tid kun én vej, og det er videre ned.

I morges kom der BNP-tal fra Danmarks Statistik, som viste at økonomien skrumpede med 1,5% i 1. kvartal. Brandærgerlige, men ikke overraskende tal. Dog er faldet trukket af januar og februar, mens det omvendt er gået væsentligt bedre i marts med fremrykket genåbning, feriepengeudbetaling, rekordhøj detailomsætning og altså et markant fald i antallet af ledige personer. Forårsoptimismen hersker, og den kommende tid vil uden tvivl byde på yderligere fald i ledigheden. Vi forventer i de kommende kvartaler den stærkeste kvartalsvise vækst i dansk økonomi i 15 år, hvis vi ser bort fra sidste års udsving.