Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Coronavirus sender bilsalget i knæ

Coronavirus sender bilsalget i knæ

14. april 2020
Gå til nyhedsoversigt

Netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik viser, at der blev solgt markant færre personbiler i marts, når der tages højde for normale sæsonudsving. I marts blev der således registreret 13.022 personbiler mod mere end 16.600 i februar. Det svarer til et fald på intet mindre end 21,7%.

Det store dyk i bilsalget er et billede på, at vi i øjeblikket er vidne til store dele af samfundet og økonomien, som mere eller mindre er gået i stå som følge af Coronavirussen. Særligt den økonomiske usikkerhed kan være med til at holde bilsalget tilbage for en periode, indtil der kommer mere ro og sikkerhed omkring den økonomiske situation. Og det gælder både hos husholdningerne såvel som virksomhederne. Så alt imens vi ser stigende ledighed kombineret med et usikkert fundament for virksomhedernes indtjeningsgrundlag, så vil vi også se et bilsalg i dvale.

Vi forventer hertil, at faldet i marts alene er begyndelsen på et endnu større fald i tallene over den kommende tid. Registreringerne for marts er blandt andet påvirket af salg i de foregående måneder, hvor der endnu ikke var gået virus i bilsalget. Samtidig var det også kun de sidste to tredjedele af måneden, hvor store dele af landet gik i stå, så interessen for nye biler må formodes at have været tæt på intakt den første del af marts måned.

Vores hovedscenarie er, at dykket i bilsalget er midlertidigt. Det binder sammen med, at vi tror på, at vi står i en meget dyb men også korterevarende recession. Når vi kommer på den anden side og en større jobsikkerhed hos husholdningerne og mindre tåge for virksomhedernes udsigter, så vil der være nogle udskudte bilkøb, som vil blive samlet op, og bilsalget vil derved komme i gang igen. Det er klart, at såfremt recessionen bliver af længerevarende karakter – som der er en reel risiko for – så taler vi også om et mere permanent dyk i bilsalget. Med til at gøre os en anelse fortrøstningsfulde i en tung tid er, at dansk økonomi stod solidt inden det hårde økonomiske slag, samt at man har været hurtigt ude med hjælpepakker fra politisk side for at afbøde det negative økonomiske effekter.

Ser vi på registrerede biler i marts hos husholdningerne, stod de for 8.692, som er en tilbagegang på 9,4% i forhold til februar. Virksomhederne stod for 4.329, som er et fald på næsten 40%.