Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Væksten brager derudaf

Væksten brager derudaf

14. februar 2019
Gå til nyhedsoversigt

Danmarks Statistiks første bud på BNP i 4. kvartal viste en stærk vækst på 0,8 pct. i forhold til 3. kvartal. Vi har kun hovedtallet at forholde sig til, men DST peger på fremgang i industri og transport som de drivende faktorer bag det stærke BNP-tal. Ser vi på beskæftigelsen, så fortæller den en tilsvarende positiv historie. I de to første måneder af 4. kvartal blev der skabt i gennemsnit 4.000 jobs per måned.

Selv med en stærk vækst i 4. kvartal, så ender BNP væksten for 2018 som helhed ikke på mere end 1,1 pct. I betragtning af at dansk økonomi befinder sig i en højkonjunktur er det en overraskende svag udvikling i BNP. Efter vores vurdering er det da heller ikke særligt retvisende for den faktiske tilstand i dansk økonomi. Der er usædvanligt mange enkeltstående faktorer, der påvirker BNP for tiden og gør det svært at tolke tallene. I 1.kvartal 2017 fik eksporten et stort løft fra en engangsbetaling på 9 mia. kroner for et patent, som isoleret set løfter BNP-væksten i 2017 med 0,4 pct. point, og giver et tilsvarende negativt bidrag i år. Dertil kommer den dårlige høst som følge af sommerens tørke, som også trækker ned i væksten. Det siger dog meget lidt om den egentlige tilstand i dansk økonomi, og vi vurderer, at den underliggende vækst ligger omkring de 2 pct. svarende til en kvartalsvis vækstrate på 0,5 pct.

Største risici ligger udenfor landets grænser

De danske forbrugere har brugt opsvinget til at nedbringe deres gæld, og forbrugskvoten er historisk lav. Det betyder at opsvinget i dag er mere robust end højkonjunkturen i 2004-2006, og der er endnu ikke opbygget store ubalancer i økonomien.

De største risikofaktor for dansk økonomi ligger i øjeblikket udenfor landets grænser. Den politiske usikkerhed fylder meget, og tiltager handelskrigen mellem USA og Kina yderligere vil det kunne mærkes på verdenshandlen, og derved den danske eksport. Derudover er global vækst på vej ned i gear, og de udenlandske virksomheder er ikke længere så optimistiske omkring aktiviteten i økonomien. Vi tror dog fortsat på, at væksten i euroområdet vil få lidt mere fart på de kommende måneder, men vi mangler fortsat at se overbevisende indikationer på, at vækstafmatningen ikke fortsætter længere ind i 2019.