Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Mere i lønposen til danskerne trods mindre arbejde

Mere i lønposen til danskerne trods mindre arbejde

12. september 2019
Gå til nyhedsoversigt

Friske tal fra Danmarks Statistik viser, at det samlede antal præsterede arbejdstimer i 2. kvartal var 0,2% mindre sammenlignet med kvartalet før. Omvendt steg beskæftigelsen med 0,2%. Med andre ord arbejdede vi som samfund færre timer, mens der omvendt kom flere i arbejde. Beskæftigelsesfremgangen har de seneste måneder stået lidt stampe, og med dagens tal om færre præsterede timer kan man hurtigt stille spørgsmålstegn ved efterspørgslen efter arbejdskraft. Hertil er faldet i arbejdstimer koncentreret omkring virksomhederne, mens antallet af præsterede timer omvendt stiger i det offentlige.

Vi hæfter os helt naturligt ved, at der er lagt færre timers arbejde, men det er ikke noget, som giver anledning til de helt store panderynker hos os. Ikke endnu i hvert fald. Set for 2. kvartal som helhed har beskæftigelsesfremgangen været ganske fornuftig, og dansk økonomi viser stærke takter trods massiv international uro. Vi har senest været vidne til en stærk BNP-vækst i 2. kvartal samt pæne stigninger i industriproduktion såvel som eksport som begyndelse på 3. kvartal. Flere pile peger således mod fortsat fremgang i beskæftigelsen om end ikke samme stigningsniveauer som tidligere. Vi ser, at 2019 samlet set vil byde på, at 30.000 flere kommer i arbejde, som skal holdes op mod knap 50.000 sidste år. Det lavere antal præsterede timer trods flere i beskæftigelse skal desuden ses i lyset af, at andelen på deltid tikker op. Det største bidrag til faldet i antal timer kommer fra kategorien erhvervsservice, hvor blandt andet rengøring indgår.

Skruer vi en tand op for tidsperspektivet blev der i 2. kvartal 2019 præsteret 1,0% flere timer end samme periode 2018, mens beskæftigelsen er steget 1,3% siden sidste år.

Større samlet lønpose til danske lønmodtagere

Den samlede lønsum for danske lønmodtagere steg 0,5% i 2. kvartal. Selvom det er i den lidt lavere ende sammenlignet med foregående år, så er den samlede lønpose steget uafbrudt siden 2013.

Den fortsatte stigning i danskernes samlede lønpose styrker vores forventning om, at privatforbruget i højere grad vil bidrage til væksten i den kommende tid. Udover flere i arbejde og mere i løn, så opnår danske boligejere klækkelige rentebesparelser i denne tid. Det vil til en vis grad blive omsat til forbrug, selvom danskerne har fået en større kærlighed for at spare op end tidligere.