Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Kommentar til Økonomisk Redegørelse

Kommentar til Økonomisk Redegørelse

16. december 2019
Gå til nyhedsoversigt

Regeringen har netop offentliggjort Økonomisk Redegørelse med synet og forventningerne til dansk økonomi. I store træk deler vi opfattelse med regeringen, hvor der generelt er tale om en økonomi med gode takter, som dog vil klinge af til næste år. Hertil er der markante udenlandske risici, som fortsat vil fylde i vores opmærksomhed over den kommende tid.

Regeringen forventer, at BNP-væksten i dansk økonomi lander på 2,0% i år, som er helt på linje med vores forventning. Mens det i år er særligt eksporten, som trækker læsset, så sætter både vi og regeringen vores lid til forbrugerne næste år. Således forventer vi og regeringen et skifte fra eksport til privatforbruget som største vækstmotor i dansk økonomi. Samlet set er vi dog en anelse mere afmålte på væksten til næste år, hvor vi forventer en vækst på 1,4% mod regeringens vækstskøn på 1,5%.

Privatforbruget forventer vi understøttes af den rekordhøje og fortsatte stigning i beskæftigelsen og en pæn reallønsfremgang. Samtidig er der en vitaminindsprøjtning til privatforbruget fra de historisk store konverteringsbølger, som i et vist omfang vil materialisere sig til øget forbrug i 2020.

Der er i øjeblikket rekordmange i beskæftigelse i Danmark, og skal man tro på regeringens prognose, så bliver der slået ny beskæftigelsesrekord til næste år. Her forventer man, at yderligere 19.000 kan trække i arbejdstøjet. Det er vi i store træk enige i, hvor vi i en længere periode har forventet beskæftigelsesfremgang til næste år på 20.000. I år vil der ifølge vores prognose være tale om en fremgang på 30.000, mens regeringen forventer 33.000. Siden oktober har regeringen således skåret 13.000 af beskæftigelsesstigningen for i år og næste år, og er nu kommet væsentlig mere på linje med vores forventninger, som har været uændrede siden august.

Til næste år bipper en stor pallette af udenlandske risici stadig på radaren for dansk økonomi. Selvom der er blevet taget et par afklarende skridt for Brexit og fra den handelspolitiske front på det allerseneste, så vil begge dele fortsat være kilder til uro – også for dansk økonomi. Samtidig bibeholdes frygten for yderligere vækstmæssig tilbagegang, som unægtelig vil smitte af på en lille åben økonomi som den danske. Vi har en mindre konjunkturfølsom eksport, men folder risiciene sig for alvor ud, så slipper dansk økonomi ikke udenom. Trods udsigt til vækstafmatning herhjemme og opbremsning i beskæftigelsesfremgangen til næste år, så går det i bund og grund godt i dansk økonomi. Derfor er vi også af den opfattelse, at der bør sigtes efter at holde det finanspolitiske krudt nogenlunde tørt. Den offentlige forbrugsvækst stiger næste år med 1,3%, og det ventes, at den faktiske såvel som strukturelle saldo går fra et positivt fortegn i år til negativt fortegn næste år. Inden man råber finanspolitisk lempelse i et negativt tonefald alene med blik på fortegnet, skal man dog også lige huske at se på størrelsen. Den strukturelle saldo ventes at blive svækket med 0,1 pct. af BNP i perioden til næste år, så den lempelse, som der lægges op til, har svært ved at få mig ud af den acceptable zone. Vi er i bund og grund positivt stemte.