Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Detailsalget fortsætter den stigende trend

Detailsalget fortsætter den stigende trend

28. oktober 2019
Gå til nyhedsoversigt

Detailsalget steg med 0,1 procent i september, sammenlignet med august.  Salget af fødevarer og beklædning steg i september, mens købet af andre forbrugsvarer faldt. For 3. kvartal som helhed ligger detailsalget 0,5 procent højere end i andet kvartal.

Set over året ligger detailsalget i årets første 9 måneder 0,9 procent højere end samme periode sidste år. Forbrugerne har altså ikke sat i gang i en større forbrugsfest, og igennem dette opsving har forbrugerne også haft stort fokus på at nedbringe gæld og spare op.

Selvom detailsalget ikke indikerer en stærk forbrugsvækst, skal det tages med forbehold. Detailomsætningen er en af vores tidligere indikatorer på privatforbruget herhjemme, tager det ikke højde for nethandel på udenlandske hjemmesider. Detailomsætningen vil derfor kunne undervurdere det faktiske forbrug, i takt med at mere af vores køb foregår online.

Indenlandske og udenlandske faktorer trækker hver sin retning

Ser vi fremad forventer vi at både lave renter og reallønsfremgang vil give medvind til privatforbruget herhjemme. Men ser vi ude for landet grænser, er der betydelig usikkerhed omkring vækstudsigterne.

Smitter den globale uro af på dansk økonomi, kan vi risikere at den opbremsning vi har set i beskæftigelsesvæksten vendes til nedgang. Forbrugertilliden viste også at flere danskere forventede stigende ledighed, og det kan øge forsigtigheden og dæmpe lysten til at købe nyt.

Vi forventer dog, at privatforbruget vil være en væsentlig drivkraft bag væksten i år og næste år.