Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Den danske inflation forbliver lav

Den danske inflation forbliver lav

10. september 2019
Gå til nyhedsoversigt

Forbrugerpriserne viser en årlig stigningstakt på 0,4 procent i august måned, og er derfor uændret i forhold til juli. De største bidragsydere til inflationen er fødevarer og husleje, når vi ser over de sidste år. Det der trak inflationen ned, var store negative bidrag fra sommerhusleje og elektricitet.

Ser vi frem mod de kommende måneder, forventer vi, at inflationen tiltager en lille smule. For 2019 som helhed forventer vi, at inflationen kryber opad og ender på knapt 1 procent i forhold til 2018, og at inflationen i 2020 ender på 1,3 procent.

Den danske inflation er stadig væsentlig lavere end i resten af EU

Siden slutningen af 2017 har den danske inflation været lavere end den europæiske inflation. Det skyldes blandt andet, at prisen på fødevarer i en stor del af perioden er steget mindre i Danmark end i EU.

Dertil skyldes en del af forskellen også, at udsving i benzinpriser slår mindre igennem på inflationen i Danmark, fordi afgifter udgør en større del af prisen herhjemme. Mindre prisstigninger på energikomponenter som benzin og diesel forklarer altså en ikke ubetydelig del af forskellen i udviklingen.

Danskerne kan glæde sig over lønfremgang

De lave prisstigninger betyder, at en gennemsnitlig børnefamilie i dag kun skal bruge 1.700 kr. mere end sidste år for de samme varer og tjenester. Det er særligt udgifter til bolig og fødevarer, der tynger ekstra i budgettet.

Danskerne kan glæde sig over, at lønningerne stiger langt mere end priserne. Den seneste statistik fra Danmarks Statistik viste, at lønningerne steg med 2,6 procent i 2. kvartal 2019 sammenlignet med samme periode året før.

Der er altså stadig tale om en pæn fremgang i reallønnen, hvilket det har været helt siden 2013. Danskerne burde derfor opleve at have flere penge mellem hænderne.