Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Den danske industri lader sig ikke tynge af usikkerhed i omverden

Den danske industri lader sig ikke tynge af usikkerhed i omverden

7. august 2019
Gå til nyhedsoversigt

Industriproduktionen faldt med 6,8 procent i juni måned, mens omsætningen faldt med 4,9 procent. industriproduktionen og omsætningen kan dog nemt svinge meget fra måned til måned, hvorfor det ikke er noget vi indtil videre hæfter os ved.

Ser man derimod på 2. kvartal 2019 steg industriproduktionen med 2,4 procent i forhold til 1. kvartal 2019. Fremgangen i industriproduktionen er primært drevet af medicinalindustrien, og tager man industriproduktionen ekskl. medicinalindustrien steg produktionen med 0,5 procent i 2. kvartal 2019. Stigningen i industriproduktionen er en god nyhed, da industriproduktionen er det første hårde pejlemærke for udviklingen i dansk økonomi, og derved tyder på en fin vækst i dansk økonomi i 2. kvartal 2019.

Ser vi på omsætningens situationen er den eksportorienterede omsætning steget med 2,1 procent i 2. kvartal 2019 sammenlignet med 1. kvartal 2019, mens den hjemmemarkedsorienterede omsætning er faldet med 0,4 procent i samme periode.

Når den danske industri ikke er mere påvirket af den globale politiske usikkerhed, skyldes det at den danske industri er mindre konjunkturfølsom end for eksempel Sverige og Tyskland. Men da Danmark er en lille åben økonomi, vil en eskalering af handelskrigen også kunne mærkes herhjemme.

Ser vi fremad, er udsigterne for industrien slørede. Den politiske usikkerhed fylder meget, og de sidste uges eskalering af handelskrigen hjælper bestemt ikke. En eskalerende handelskrig vil kunne mærkes på verdenshandlen, og derved den danske eksport. Dertil er de udenlandske virksomheder ikke længere så optimistiske omkring aktiviteten i økonomien. Kommer der derimod en afklaring på handelskrigen vil det kunne give medvind til de danske virksomheder.