Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Bragende vækst i andet kvartal

Bragende vækst i andet kvartal

14. august 2019
Gå til nyhedsoversigt

Danmarks Statistiks første bud på BNP-væksten i 2. kvartal 2019 viser en vækst på 0,8 procent i forhold til 1. kvartal 2019. Vi har kun hovedtallet at forholde sig til, men Danmarks Statistik peger på fremgang i industriproduktionen og udenrigshandlen som drivende faktorer bag det stærke BNP-tal. Det er dog vigtigt at huske at BNP-indikatoren er meget usikker.

Ser man på tal for udenrigshandlen har den danske eksport klaret sig rigtig godt i 2. kvartal, omvendt forventes privatforbruget at skuffe lidt da bilsalget har været kraftigt faldende. Derfor indikerede BNP-indikatoren også en vækst der var lidt højere end vi forventede.

De største risici for dansk økonomi ligger i omverden

Nøgletallene for 2. kvartal var som helhed stærke, men luften gik ud fa ballonen når vi ser på juni tallene for beskæftigelse og industriproduktion. Det kan indikere svaghedstegn som bestemt ikke gør der mindre interessant at følge udviklingen de næste måneder.

Ser vi fremad er billedet også blevet mere mudret. Trump erklærede i start august nye toldsatser på kinesiske varer og eskalerede derved handelskrigen yderligere, selvom han trak lidt i land i går med udskydelsen af forhøjelsen af toldsatser på en række kinesiske varer som elektronik, legetøj og beklædning. Et hårdt brexit er også blevet mere sandsynligt siden Theresa May afgik som premierminister i Storbritannien. Dertil er den Italienske regering igen kommet i fokus med interne stridighederne, og det vil også kunne skabe gnidninger de kommende måneder. Den globale politiske usikkerhed har med andre ord været kraftigt stigende.

Den globale usikkerhed kan medføre en opbremsning i verdensøkonomien, og det vil ramme den danske eksport. Vi er som en lille åben økonomi meget afhængige af hvordan det går i vores omverden, og begynder udenlandske virksomheder at holde ingen med investeringer, vil det i sidste ende ramme den danske beskæftigelse negativt.

Selvom skyerne bliver mørkere ude i horisonten, er det vigtigt at holde fast i at Danmark er godt rustet i tilfælde af en global vækstnedgang. De danske forbrugere har brugt opsvinget til at nedbringe deres gæld, og har rekordstore opsparinger. Det betyder at opsvinget i dag er mere robust end højkonjunkturen i 2004-2006, og vi ser ikke nogen væsentlige ubalancer i økonomien og står derved godt rustet til en eventuel global vækstnedgang.

Samlet set forventer vi at væksten ender på 1,7 procent i 2019 og 1,3 procent i 2020. Hvilket for dansk økonomi er en ganske fin vækst der kan sikre forsat fremgang i beskæftigelsen.