Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Billigt brændstof holder inflationen nede

Billigt brændstof holder inflationen nede

11. juni 2019
Gå til nyhedsoversigt

Tal for forbrugerpriserne viser en årlig stigningstakt på 0,7 procent i maj måned. Det er et fald i forhold til april, hvor inflationen steg med 1 procent. De største bidragsydere til inflationen er husleje og restauranter når vi ser over de sidste år, mens billigere brændstof holder priserne nede.

Fra april til maj er inflationen faldet med 0,1 procent. Lavere priser på charterrejser, elektricitet og flyrejser trækker isoleret forbrugerpriserne ned med 0,34 procent i maj.

Ser vi frem mod de kommende måneder, forventer vi at inflationen tiltager en lille smule. For 2019 som helhed forventer vi at inflationen kryber opad og ender på 1,3 procent i forhold til 2018, og at inflationen i 2020 ender på 1,7 procent.

Lønningerne stiger stadig mere end priserne

Prisstigningerne over det seneste år betyder godt nok, at der skal lægges lidt flere penge for de samme varer og tjenester. En gennemsnitlig børnefamilie bruger i dag knap 3.000 kr. mere om året på at købe de samme varer som for et år siden. Det er særligt udgifter til bolig og transport der tynger ekstra i budgettet.

Til gengæld kan familien glæde sig over, at lønnen er steget endnu mere end priserne. Den seneste statistik fra DA viste at lønningerne i 1. kvartal 2019 steg med 2,5 procent i forhold til 4. kvartal året før. Der er altså stadig tale om en pæn fremgang i reallønnen