Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Vismændene holder fast i optimismen

Vismændene holder fast i optimismen

4. december 2018
Gå til nyhedsoversigt

DØRS har netop offentliggjort deres efterårsrapport, og vismændene holder fast i optimismen, når det gælder udsigterne for dansk økonomi over de kommende år.

Ifølge vismændene står dansk økonomi til at vokse med 1,3 pct. i år. Det bliver dog svært at nå med et tørkerelateret dyk i landbrugets produktion sammen med et negativt bidrag fra salget af den enkeltstående patentrettighed i 2017. Det kræver en nærmest eksplosiv vækst i årets sidste kvartal at få væksten over 1 pct. i år og vi forventer at den lander på 0,7 pct. Men mere interessant er optimismen omkring de kommende års vækst. I 2019 forventer vismændene en fremgang på 2,4 pct. i BNP og på 2,1 pct. i 2020 mens væksten i gennemsnit fra 2020 til 2025 forventes at være på 1,7 pct. Der er et pænt stykke over vores forventning på 2,1 pct. BNP-vækst i 2019 og 1,7 pct. i 2020.

Udsigten for årene 2020-2025 er godt nok en spids mere afdæmpet end skønnet i vismændenes forårsrapport på 2 pct. vækst i BNP i gennemsnit. Det skyldes Danmark Statistiks relativt store revision af BNP fra 2015-2017 der har løftet BNP niveauet. Da vismændene skønner et stort set uændret niveau for strukturelt BNP i 2025, betyder højere vækst i BNP de foregående år, at der er mindre plads til fremgang i de kommende år.

(For) stor optimisme om potentialet i dansk økonomi

 Optimismen omkring potentialet i dansk økonomi over de kommende år er sædvanen tro høj. Vismændenes optimisme baserer sig på en forventning om, at væksten i timeproduktiviteten løfter sig over de kommende år og at forbrugskvoten normaliserer sig fra det nuværende lave niveau. Rapporten mangler dog et overbevisende argument for hvorfor produktiviteten står til et gevaldigt løft netop nu og hvad der skal få forbrugerne til at reducere opsparingen og sætte forbruget i vejret efter flere år med stor tilbageholdenhed.

Helt konkret baserer vismændenes prognose sig på et løft i produktivitetsvæksten til 1,7 pct. i 2019 og 2,1 pct. i 2020 og et gennemsnit på 1,5 pct. årligt fra 2020-2025. Til sammenligning steg timeproduktiviteten fra 2014 til 2017 i gennemsnit 0,8 pct. om året. Vismændene forudser altså et ret betydeligt løft til produktivitetsvæksten de kommende år, hvilket vil være noget nær dette årtis bedste nyhed for dansk økonomi.

Tilsvarende forventer vismændene at flere års tilbageholdenhed hos husholdningerne står til at vende, og at forbrugskvoten vil normalisere sig fra sit nuværende lave niveau. Det vil give et markant løft i forbrugsvæksten og er en af drivkræfterne bag de høje BNP-vækstrater. Vi deler vismændenes positive syn på privatforbruget over de kommende år, men en så markant stigning i forbrugskvoten virker ikke realistisk.

Overophedning og global vækst er risikofaktorer

Der er ifølge vismændene ikke nogen akut truende skyer i horisonten for dansk økonomi. Når opsvinget slutter, så forventes landingen at blive blød og langt fra det flystyrt vi oplevede i forbindelse med finanskrisen. En stigning i arbejdsstyrken over de kommende år vil, sammen med en højere produktivitetsvækst, tage toppen af presset på arbejdsmarkedet, så en overophedning undgås.

Der er dog risikofaktorer, der kan få det optimistiske hovedscenarie til at køre af sporet. Hvis forudsætningerne om stigningen i arbejdsstyrken og produktiviteten ikke holder, øger det risikoen for en overophedning på arbejdsmarkedet og en efterfølgende hård landing. Desuden er der opstået usikkerhed om styrken i den globale vækst, og en global vækstnedgang vil også ramme dansk vækst negativt.

Vi forventer på linje med vismændene også en forholdsvis blød landing i dansk økonomi. Det skyldes, at der i løbet af dette opsving ikke er opbygget store ubalancer (endnu). Husholdningerne har været tilbageholdende med at låne penge og har nedbragt gælden, når man måler den i forhold til den disponible indkomst. Virksomhederne er velkonsoliderede og har ikke overinvesteret og regulering har gjort den finansielle sektor mere robust overfor tilbageslag i økonomien.

Til gengæld ser vi det som ret sandsynligt at landingen påbegyndes over de kommende to år og at en opbremsning for alvor indtræffer i 2021, drevet af lavere global vækst kombineret med stigende lønninger og faldende indtjening i virksomhederne.