Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Væksten kom tilbage i 3. kvartal

Væksten kom tilbage i 3. kvartal

14. november 2018
Gå til nyhedsoversigt

Danmarks Statistiks første bud på BNP i 3. kvartal viste en stærk vækst på 0,7 pct. i forhold til 2. kvartal. Vi har kun hovedtallet at forholde sig til, men DST peger på fremgang i industriens produktion og byggeriet som de drivende faktorer bag det stærke BNP-tal. Ser vi på beskæftigelsen, så fortæller den en tilsvarende positiv historie. I de to første måneder af 3. kvartal blev der skabt i gennemsnit 5.100 jobs per måned, hvilket er et stykke over gennemsnittet for det seneste år, og vidner om at der er langt mere gang i hjulene end BNP-tallene for første halvår af 2018 ellers har indikeret.

Selv med en stærk vækst i 3. kvartal, så ender BNP væksten for 2018 som helhed ikke over 1 pct. I betragtning af at dansk økonomi befinder sig i en højkonjunktur er det en overraskende svag udvikling i BNP. Efter vores vurdering er det da heller ikke særligt retvisende for den faktiske tilstand i dansk økonomi. Der er usædvanligt mange enkeltstående faktorer, der påvirker BNP for tiden og gør det svært at tolke tallene. I 1.kvartal 2017 fik eksporten et stort løft fra en engangsbetaling på 9 mia. kroner for et patent, som isoleret set løfter BNP-væksten i 2017 med 0,4 pct. point, og giver et tilsvarende negativt bidrag i år og den dårlige høst som følge af sommerens tørke trækker også ned i væksten. Det siger dog meget lidt om den egentlige tilstand i dansk økonomi og vi vurderer, at den underliggende vækst ligger omkring de 2 pct. svarende til en kvartalsvis vækstrate på 0,5 pct.

I det hele taget har nationalregnskabet efter endnu en stor oprevidering af BNP i forrige uge mistet en stor del af sin troværdighed som indikator for den aktuelle tilstand i dansk økonomi. Vil man have et retvisende billede af konjunktursituationen, må man kigge på en bredere vifte af indikatorer og særligt beskæftigelsen har vist sig at være en stærk indikator.