Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Svag BNP-vækst i andet kvartal

Svag BNP-vækst i andet kvartal

31. august 2018
Gå til nyhedsoversigt

Svag BNP-vækst i andet kvartal

Danmarks Statistik har netop udgivet deres tal for BNP i andet kvartal 2018. BNP voksede med 0,2 pct. i andet kvartal i forhold til første kvartal, hvilket er 0,1 procentpoint lavere end BNP-indikatorens bud.

Det er særligt en stigning i privatforbruget på 0,4 pct. der trækker væksten op i andet kvartal. De faste bruttoinvesteringer steg 7,9 pct. i andet kvartal. Det skyldes en i høj grad investeringer i skibe, det grundet deres høje importindhold ikke har nogen betydelig effekt på BNP. De faste bruttoinvesteringer fraregnet skibe steg med 2,8 procent.

Eksporten faldt med 0,4 procent, hvilket betyder at eksporten er faldet to kvartaler i træk.

Dagens tal betyder også at regeringens vækstprognose på 1,4 procent i 2018, når man indlægger effekten af patentsalget sidste år, er til den optimistiske side. Vi forventer at den moderate fremgang fortsætter med BNP vækst på 0,8 pct. i år og lidt under 2 procent i 2019.

Finanspolitikken dæmper ikke kapacitetspresset

Selvom BNP-tallene ikke vidner om et buldrende opsving, går det rigtig godt på arbejdsmarkedet.  I år er der i gennemsnit skabt 4300 jobs hver måned, og det er faktisk flere end gennemsnittet for sidste år. Ser vi fremad vil det dog ikke komme som den store overraskelse, hvis jobfremgangen kommer lidt ned i gear. Der er tegn på flaskehalse på dele af arbejdsmarkedet og selvom arbejdsstyrken står til at stige også i år, bliver det gradvist sværere at finde arbejdskraft med de rette kvalifikationer.

Derfor kunne man godt have ønsket at finanspolitikken havde været lidt mere kontraktiv. I økonomisk redegørelse fremgik det at finans- og strukturpolitikken samlet set dæmper kapacitetspresset med ca. 0,1 pct. af BNP i 2018 og 0,2 procent i 2019. Det resultat afhænger dog af tidligere reformer, blandt andet tilbagetrækningsaftalen fra 2011 og skattereformen 2012, der øger arbejdsudbuddet og derved ligger en dæmper på kapacitetspresset. Fjerner man effekten af allerede vedtagende reformer får finanspolitikken en svag positiv effekt. En som minimum svag negativ effekt fra finanspolitikken havde været at foretrække.

Største risici ligger udenfor landets grænser

Forsigtigheden blandt de danske forbrugere indtil nu, at dansk økonomi er relativ robust, og der endnu ikke er opbygget store ubalancer i økonomien. Tilbageholdenhed hos husholdningerne giver mulighed for at øge privatforbruget de kommende år, uden at det sætter privatøkonomien over styr. Virksomhederne har også et stort opsparingsoverskud, der kan omsættes til investeringer i takt at kapacitetspresset for alvor sætter ind. Derfor forventer vi også at fremgangen i dansk økonomi fortsætter de næste to år, såfremt den globale vækst holder dampen oppe.

De største risikofaktor for dansk økonomi ligger i øjeblikket udenfor landets grænser. Handelskrigen mellem USA og Kina ulmer stadig, og øget protektionisme udgør en betydelig risiko for en eksportafhængig økonomi som den danske.