Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Stigende mangel på arbejdskraft kan blive en hæmsko for den danske vækst

Stigende mangel på arbejdskraft kan blive en hæmsko for den danske vækst

28. juni 2018
Gå til nyhedsoversigt

Konjunkturbarometrene for juni viser fortsat fremgang i erhvervslivets forventninger, men også at det er blevet væsentlig sværere for virksomhederne at finde den arbejdskraft de behøver.

I Industrien faldt stemningen en smule, som følge af en stor nedgang i produktionsforventningerne. En del af dette skyldes sandsynligvis øget frygt for at Trump vil eskalere handelskrigen, der særligt vil ramme de eksportorienterede industrivirksomheder. I juni meldte 10 procent af industrivirksomhederne om mangel på arbejdskraft, hvilket er en stigning på 4 procentpoint i forhold til for et år siden.

I Bygge og anlægssektoren faldt optimismen marginalt som følge af lavere beskæftigelsesforventninger. I dag melder knap en tredjedel af byggeriet om mangel på arbejdskraft, hvilket er 8 procentpoint mere end for et år siden.

I Serviceerhvervene er stemningen uændret, men mangel på arbejdskraft et blevet et stigende problem. I dag melder knap en femtedel af serviceerhvervene om mangel på arbejdskraft, hvor det til sammenligning kun var 13 procent i juni sidste år.

I detailhandlen nyder man det gode sommervejr, da det har medført en stor stigning i den faktiske omsætning. Det betyder samlet set at stemningen er forbedret i detailhandlen.

Selvom dagens konjunkturbarometer viser en stigning i manglen på arbejdskraft, er det stadig ikke et lige så udbredt problem som i 2006. Dertil laver styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering hvert halvår en rapport om mangel på arbejdskraft, og de finder ikke at problemer med at rekruttere arbejdskraft har været tiltagende over det sidste år.

Det vil dog være vigtigt at følge med i udviklingen de kommende måneder. Tiltager problemerne med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft, vil det kunne udvikle sig til en hæmsko for den danske vækst.