Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Stigende lønpres i bygge og anlægssektoren

Stigende lønpres i bygge og anlægssektoren

15. november 2018
Gå til nyhedsoversigt

Ifølge Dansk Arbejdsgiverforenings netop offentliggjorte statistik for lønudviklingen indenfor DA-området, steg lønningerne med 2,5 pct. i 3. kvartal i forhold til samme kvartal året før. Lønstigningstakten er derved faldet lidt sammenlignet med 2. kvartal hvor lønstigningstakten var 2,6 pct.

Særligt i byggeriet stiger lønningerne, hvor lønstigningstakten i 3. kvartal kom op på 3,4 pct. - et hop på 0,1 pct. point i forhold til 2. kvartal.  Manglen på arbejdskraft i byggeriet er ifølge Danmarks Statistiks konjunkturbarometer steget markant i løbet af året, hvilket formentlig skyldes det ekstraordinært tørre og varme sommervejr. Men det ser altså ud til, at det også smitter af på lønnen. Også i serviceindustrien melder man om manglen på arbejdskraft ifølge Danmarks Statistiks, men her er lønudviklingen mere moderat med en lønstigningstakt på 2,3 pct. i 3. kvartal.

Selvom vi fortsat er et godt stykke fra lønstigningstakter på over 4 pct. som vi så under den seneste højkonjunktur, er der tale om en rigtig fornuftig stigning i reallønnen. Med en inflation, der ligger lige under 1 pct. i år er der tale om en reallønsfremgang på lidt over 1,5 pct. hvilket vil være med til at understøtte privatforbruget og væksten i år.