Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Stadig gode takter i dansk økonomi

Stadig gode takter i dansk økonomi

27. marts 2018
Gå til nyhedsoversigt

Dagens konjunkturbarometre fra Danmarks Statistik tegner et lyst billede af dansk økonomi

Generelt ligger erhvervstilliden på høje niveauer men særligt servicesektoren har haft fart på det seneste år. Optimismen har været stigende igennem 2017 og tendensen er stigende i 2018. Den almindelige dansker fået flere penge mellem hænderne og vores forbrug er i større og større grad rettet mod serviceydelser og det kan mærkes. Andelen af servicevirksomheder der angiver manglende efterspørgsel som et problem har været faldende de sidste år. Det viser sig blandt andet ved, at der er et stigende antal virksomheder, der melder om mangel på arbejdskraft i servicesektoren, selvom det fortsat er beskedne 15 pct. af virksomhederne. Til gengæld er antallet af virksomheder, der forventer at ansætte flere over de kommende tre måneder på det højeste niveau siden august 2016.

Helt så godt går det ikke i detailhandlen. Efter en svær periode igennem 2017 voksede optimismen i detailhandlen i slutningen af året, men faldt tilbage igen i februar måned. Det skyldes primært et fald i den faktiske omsætning efter at januarudsalget, julehandlen og danskernes shoppelyst på Black Friday har trukket op de seneste måneder. Forventningerne til de kommende måneders omsætning er dog højere i marts end i februar.

Optimismen i industrien ligger fortsat på et højt niveau, men det ser ud til at optimismen er toppet for denne gang i lighed med industritilliden i Tyskland og Euroområdet. En del af forklaringen skal nok findes i den stærke krone, der følger af styrkelsen af euroen den seneste tid. Det giver modvind til de eksportorienterede industrivirksomheder, men vi er nu fortsat optimister på dansk industris vegne. Global vækst buldrer derudaf og det vil også komme de danske virksomheder til gode trods modvind fra en stærk krone.

I bygge-og anlæg har tendensen været faldende i årets første tre måneder. Det dækker over at ordrebeholdningen fortsat stiger, mens beskæftigelsesforventningerne har været aftagende. Dette kan dog skyldes den lange vinter, der udskyder en del byggeprojekter. Tager man de lidt længere briller på, har tendensen været opadgående de seneste tre år, og konjunkturbarometeret er på det højeste niveau i ti år. Det er da heller ikke nogen hemmelighed at der har været godt gang i hjulene i byggeriet, hvilket også har ført til flaskehalse og mangel på arbejdskraft. Det ser dog ud til at problemet med manglen på arbejdskraft er blevet mindre her i starten af 2018. Fra at hver tredje virksomhed indenfor bygge-og anlæg meldte om mangel på arbejdskraft i andet halvår 2017 er det i februar 2018 kun knap hver fjerde.

Alt i alt tegner konjunkturbarometrene et lyst billede af dansk økonomi. Samtlige fire sektorer forventer at skulle ansætte flere medarbejdere de kommende tre måneder og konjunkturbarometrene tyder på, at jobopsvinget vil fortsætte med uforandret styrke her i første halvår af 2018.