Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Skyhøj optimisme hos vismændene

Skyhøj optimisme hos vismændene

29. maj 2018
Gå til nyhedsoversigt

Skyhøj optimisme hos vismændene

DØRS har netop offentliggjort deres forårsrapport, og der er tale om skyhøj optimisme hos vismændene, når det gælder udsigterne for dansk økonomi over de kommende år.

Ifølge vismændene står dansk økonomi til at vokse med 1,8 pct. i år og 2,3 pct. næste år, mens væksten fra 2020 til 2025 vil være på 2 pct. i gennemsnit. Det er langt over hvad Regeringen skønnede i gårsdagens Økonomiske Redegørelse. Her skønnes en vækst på 1,9 pct. i 2018, men for at tallet skal være sammenligneligt med vismændenes prognose skal der fratrækkes 0,4 procentpoint pga. korrektion for den store patent betaling i 2017. Dermed er det sammenlignelige tal fra ØR nede på 1,5 pct. i 2018 og 1,7 pct. i 2019.

Det samme billede gør sig gældende for den langsigtede fremskrivning hvor Regeringen i deres konvergensprogram fra april i år skønnede en vækst i årene 2020-2025 på omtrent 1,5 pct. mod vismændenes 2,0 pct.

(For) stor tiltro til produktiviteten

Et bærende element bag vismændenes optimisme er en antagelse om, at erhvervsinvesteringerne får et gevaldigt løft de kommende år. Når medarbejderne får adgang til ny teknologi, nye maskiner og udstyr, så vil det løfte produktiviteten per arbejdet time og dermed vækstpotentialet.

Helt konkret baserer prognosen sig på, at væksten i timeproduktiviteten bliver 2 pct. årligt fra 2019-2025. Til sammenligning er timeproduktiviteten fra 2012 til 2016 steget med i gennemsnit 1,4 pct. om året. Vismændene forudser altså et ret betydeligt løft til produktivitetsvæksten de kommende år, hvilket vil være noget nær dette årtis bedste nyhed for dansk økonomi. Rapporten mangler dog et overbevisende argument for hvorfor investeringstempoet står til et gevaldigt løft netop nu – og ikke mindst en refleksion over, hvad årsagerne er til at det ikke er sket indtil nu. For det er desværre ikke første gang, at regnemodellerne hos DØRS har leveret en urealistisk optimistisk prognose på investeringstempoet i dansk økonomi og meget taler for, at det desværre også er tilfældet denne gang.

Til gengæld er der ikke den store uoverensstemmelse mellem embedsmændene i Økonomi- og Indenrigsministeriet og økonomerne i DØRS, når det kommer til udviklingen i arbejdsstyrken og beskæftigelsen. Der er bred enighed om, at arbejdsstyrken står til at stige over de kommende år, i takt med at efterlønsalderen hæves yderligere og folkepensionsalderen fra 2019 bliver hævet gradvist. Sammen med en fortsat tilgang af udenlandsk arbejdskraft vil det tage toppen af presset på arbejdsmarkedet. Ifølge DØRS står beskæftigelsen til at stige med 87.000 personer samlet set fra 2018 til 2020 mens arbejdsstyrken står til at stige med 74.000 personer.  

 Ingen truende skyer i horisonten

Der er ifølge vismændene ikke nogen akut truende skyer i horisonten for dansk økonomi. Når opsvinget slutter, så forventes landingen at blive blød og langt fra det flystyrt vi oplevede i forbindelse med finanskrisen.

Det skyldes, at der i løbet af dette opsving ikke er opbygget store ubalancer (endnu). Husholdningerne har været tilbageholdende med at låne penge og har nedbragt gælden, når man måler den i forhold til den disponible indkomst. Virksomhederne er velkonsoliderede og har ikke overinvesteret og regulering har gjort den finansielle sektor mere robust overfor tilbageslag i økonomien. Eneste lille hår i suppen er en bekymring omkring boligmarkeder, særligt i Århus og København, hvor priserne er steget kraftigst. Men da prisstigningerne, modsat op til finanskrisen, ikke er kommet på baggrund af en stor gældsopbygning hos boligejerne, er bekymringen begrænset.

Alt i alt ser fremtiden set igennem vismændenes briller lys og indbydende ud. Så må tiden vise, om optimismen kan holde til et virkelighedstjek.