Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Regeringen forudser pæn fremgang i dansk økonomi de kommende år

Regeringen forudser pæn fremgang i dansk økonomi de kommende år

17. december 2018
Gå til nyhedsoversigt

Regeringen har netop offentliggjort deres økonomiske redegørelse og der er optimisme at spore i prognosen for dansk økonomi over de kommende to år. Regeringen forventer en vækst på 1,7 pct. næste år og 1,6 pct. i 2020 båret på vej af solid vækst i det private forbrug og fremgang i både boliginvesteringer og erhvervsinvesteringer.

Når det er sagt, så ligger der i prognosen en forventning om, at væksttempoet har toppet og vil aftage de næste par år. I perioden 2015-2017 lå væksten i BNP på 2,3 pct. i gennemsnit om året men ifølge regeringen vil kombinationen af et øget kapacitetspres og mindre luft i det globale opsving lægge en dæmper på væksttempoet de kommende år.

Selvom det er blevet gradvist sværere for virksomhederne af finde arbejdskraft er det ikke sådan at arbejdsmarkedet står overfor en nært forestående overophedning. Som regeringen påpeger, så vil tidligere tiders reformer fortsat øge arbejdsstyrken over de kommende år i takt med at pensions -og efterlønsalder sættes op. Ifølge regeringen vil arbejdsstyrken stige med 28.000 personer i 2019 og 24.000 personer i 2020, hvilket ikke er nok til at følge med beskæftigelsesvæksten, men vil tage toppen af presset på arbejdsmarkedet.

Vi deler derfor regeringens syn på økonomien og vi forventer en forholdsvis blød landing i dansk økonomi. Det skyldes, at der i løbet af dette opsving ikke er opbygget store ubalancer (endnu) og økonomien herhjemme er gennemgående robust. Husholdningerne har været tilbageholdende med at låne penge og har nedbragt gælden, når man måler den i forhold til den disponible indkomst. Virksomhederne er velkonsoliderede og har ikke overinvesteret og regulering har gjort den finansielle sektor mere robust overfor tilbageslag i økonomien.

Vi ser det som ret sandsynligt at landingen påbegyndes over de kommende to år og at en opbremsning for alvor indtræffer i 2021, drevet af lavere global vækst kombineret med stigende lønninger og faldende indtjening i virksomhederne.