Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Ny rekord for beskæftigelsen i sigte

Ny rekord for beskæftigelsen i sigte

22. februar 2018
Gå til nyhedsoversigt

BNP indikatoren for fjerde kvartal viste, at dansk økonomi voksede med 0,9 pct. og det afspejler sig også i jobvæksten, der bød på i alt 11.600 flere beskæftigede i årets sidste kvartal. Godt nok aftog jobvæksten til 2000 personer i december måned men efter en fremgang på 5.500 personer i november er det ikke overraskende. For 2017 som helhed er der kommet 45.500 flere beskæftigede og den samlede beskæftigelse var i december blot 1.100 personer fra toppunktet tilbage i april 2008. Det betyder også at vi højst sandsynligt allerede har sat en ny rekord for beskæftigelsen her i starten af året.

Det er dog ikke alle brancher, der har oplevet samme fremgang. Mens der er kommet 73.400 færre ansatte i industrien og 8.500 færre indenfor finansiering og forsikring siden april 2008, er beskæftigelsen indenfor erhvervsservice steget med knap 28.800 personer og indenfor handel og transport med 13.600. Højdespringeren er offentlig administration, undervisning og sundhed hvor antallet af beskæftigede er 32.400 højere end i april 2008.

Stort set alle indikatorer for dansk økonomi peger opad lige nu, og vores forventning er, at jobfremgangen fortsætter i år, men i et roligere tempo. Et gradvist strammere arbejdsmarked og større udfordringer med at få udenlandsk arbejdskraft fra Østeuropa, lægger en naturlig dæmper på jobvæksten. Derudover ser vi også et større fokus på investeringer ude i virksomhederne og det kan være med til at løfte produktiviteten og lette behovet for yderligere arbejdskraft.

Selvom vi stort set er tilbage på toppen i beskæftigelsen fra 2008, så er der tale om et langt mindre stramt arbejdsmarked i dag end dengang.  Selvom det er blevet mere tydeligt, at det for nogle virksomheder er svært at skaffe den nødvendige arbejdskraft, så er der ikke tegn på en overophedning af arbejdsmarkedet. Lønstigningerne er fortsat moderate, men dog stigende i fx byggeriet, hvor manglen på arbejdskraft er mest udtalt. Det moderate lønpres skyldes i høj grad, at arbejdsstyrken er vokset løbende, som følge af jobreformer og tilgang af udenlandsk arbejdskraft. Det tager tilsammen toppen af presset på arbejdsmarkedet.