Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Nationalbanken ser lyst på dansk økonomi

Nationalbanken ser lyst på dansk økonomi

12. september 2018
Gå til nyhedsoversigt

Nationalbanken ser lyst på dansk økonomi

Nationalbanken har netop offentliggjort deres seneste vurdering af dansk økonomi og det er i store træk optimistisk læsning. Væksten forventes at ligge på 1,7 pct. i 2018, når der korrigeres for effekten af en enkeltstående større betaling fra et patent i 2017. Uden korrektionen er væksten i år på 1,3 pct. Nationalbanken ser ingen mørke skyer i horisonten og forventer at højkonjunkturen fortsætter ind i 2019 og 2020 med vækstrater på hhv. 1,8 og 1,7 pct.

Vi deler Nationalbankens vurdering af de positive vækstudsigter for de kommende år. Der skal dog virkelig meget kul på opsvinget i andet halvdel af året, for at nå Nationalbankens prognose på 1,7 pct. for BNP væksten i år. Et mere realistisk scenarie er en vækst omkring 1,4 pct. når det korrigeres for patent betalingen i 2017.

Robust opsving i slowmotion

Vi skal selvfølgelig glæde os over at det går fremad, men en buldrende højkonjunktur er det altså ikke. De seneste tre år er BNP steget med lige knap 2 pct. om året, mens det tilsvarende tal for højkonjunkturen i 2004-2006 og 1997-2000 var 3 pct. om året. Efter vores vurdering er der heller ikke udsigt til at væksten kommer op på 3 pct. de kommende to år. Vi forventer at den moderate fremgang fortsætter med BNP-vækst på 1,4 pct. i år og knap 2 pct. i 2019.

Til gengæld er opsvinget mere robust i dag en det var tilfældet under højkonjunkturen i midt 00’erne, hvor økonomien kørte på en benzin bestående af høj kreditvækst og stor låntagning. I det nuværende opsving har både husholdninger og virksomheder været langt mere forsigtige.

Tilbageholdenhed hos husholdningerne giver mulighed for at øge privatforbruget de kommende år, uden at det sætter privatøkonomien over styr. Virksomhederne har også et stort opsparingsoverskud, der kan omsættes til investeringer i takt at kapacitetspresset for alvor sætter ind. Derfor forventer vi også at fremgangen i dansk økonomi kan fortsætte både i 2019 og 2020, såfremt den globale vækst holder dampen oppe.

De største risici for væksten ligger udenfor landets grænser. Handelskrigen mellem USA og resten af verden ulmer stadig og øget protektionisme udgør en betydelig risiko for en eksportafhængig økonomi som den danske. Den seneste uro omkring Emerging Markets øger også usikkerheden for virksomheder og forbrugere.