Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Moderat fremgang i dansk økonomi

Moderat fremgang i dansk økonomi

15. maj 2018
Gå til nyhedsoversigt

Danmarks Statistik har netop offentliggjort deres første skøn på BNP-væksten i 1. kvartal, den såkaldte BNP indikator. Den viser en vækst på 0,3 pct. i første kvartal i forhold til fjerde kvartal sidste år og dermed fortsætter det moderate opsving i dansk økonomi.

Mens der er kommet mere gang i byggeriet, peger indikatorerne på en afdæmpet udvikling i det private forbrug i årets første måneder og eksporten fortsætter med at skuffe. Dermed fortsætter det nuværende opsving med at vise en forbavsende lav flyvehøjde. De seneste tre år er BNP steget med lige knap 2 pct. om året, mens det tilsvarende tal for højkonjunkturen i 2004-2006 og 1997-2000 var 3 pct. om året. Det skyldes særligt tre faktorer: husholdningerne har været forsigtige med at bruge penge i det nuværende opsving og har haft fokus på at nedbringe gæld; eksporten har været overraskende svag, trods stærk vækst i mange af vores største samhandelslande og endelig har virksomhederne været tilbageholdende med at investere. Vi skal selvfølgelig glæde os over at det går fremad, men et buldrende opsving er det altså ikke.

Til gengæld betyder forsigtigheden indtil nu, at dansk økonomi er relativ robust. Tilbageholdenheden hos husholdningerne giver mulighed for at øge privatforbruget de kommende år, uden at det sætter privatøkonomien over styr. Virksomhederne har også et stort opsparingsoverskud, der kan omsættes til investeringer i takt at kapacitetspresset for alvor sætter ind. Derfor forventer vi også at fremgangen i dansk økonomi fortsætter de næste to år, såfremt den globale vækst holder dampen oppe.