Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
 Lønstigningstakten på det højeste i 8 år

Lønstigningstakten på det højeste i 8 år

15. august 2018
Gå til nyhedsoversigt

Ifølge Dansk Arbejdsgiverforenings netop offentliggjorte statistik for lønudviklingen indenfor DA-området, er der tegn på, at den flotte beskæftigelsesvækst de seneste år nu giver anledning til et lidt større lønpres. I 2. kvartal var lønstigningstakten på 2,6 pct. i forhold til samme kvartal året før og det er den højeste løninflation på DA-området siden starten af 2010 og en stigning på 0,3 pct. point i forhold til 1. kvartal.

Særligt stor er stigningen i lønnen i byggeriet, hvor lønstigningstakten i 2. kvartal kom op på 3,3 pct. - et hop på 0,5 pct. point i forhold til 1. kvartal.  Henover sommeren er manglen på arbejdskraft ifølge Danmarks Statistiks konjunkturbarometer steget markant i bygge-og anlægssektoren, hvilket formentlig til dels skyldes det ekstraordinært tørre og varme sommervejr. Men det ser altså ud til, at det også smitter af på lønnen. Også i serviceindustrien er manglen på arbejdskraft ifølge Danmarks Statistiks konjunkturbarometer steget, men her er lønudviklingen mere moderat med en lønstigningstakt på 2,5 pct. i 2. kvartal i forhold til 2,3 pct. i 1. kvartal. 

Selvom vi fortsat er et godt stykke fra den lønstigningstakt på over 4 pct. som vi så under den seneste højkonjunktur, er der tale om en rigtig fornuftig stigning i reallønnen. Med en inflation, der ligger lige under 1 pct. i år er der tale om en reallønsfremgang på lige knap 2 pct. hvilket vil være med til at understøtte privatforbruget og væksten i år.