Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Konjunkturbarometrene peger på vækst men ikke et buldrende opsving

Konjunkturbarometrene peger på vækst men ikke et buldrende opsving

26. april 2018
Gå til nyhedsoversigt

Dagens konjunkturbarometer peger på moderat fremgang i dansk økonomi, men ikke et buldrende opsving.

Konjunkturbarometeret for industrien steg i april måned, drevet af en fremgang i virksomhedernes forventninger til produktionen. Det ser altså ikke ud til at den nedadgående trend i optimismen i industrisektoren hos flere af vores større samhandelspartnere, navnlig Tyskland, rigtig smitter af på de danske industrivirksomheder. Optimismen i den danske industri har da også i en periode været noget mere afdæmpet end i for eksempel Tyskland og optimismen er fortsat noget lavere end i 2012 og 2013.

I servicesektoren, der er den helt store jobskaber herhjemme, forventer virksomhederne over en bred kam at ansætte flere medarbejdere over de næste tre måneder. Det er på trods af, at optimismen i servicesektoren tog et dyk i april måned, dog fra et meget højt niveau. Det skyldes et fald i både faktisk og forventet omsætning og den mere moderate optimisme flugter sådan bedre med signalerne om et noget sløjt privatforbrug de seneste måneder og faldet i forbrugertilliden i april måned.

Stemningen i detailhandlen overraskede til gengæld positivt med en stor stigning i april og dermed er optimismen tilbage på det fine niveau fra omkring årsskiftet. Det er særligt forventningerne til de kommende måneders omsætning der løfter optimismen.

I byggeriet er der fortsat udbredt positiv stemning, men trenden har været nedad siden årsskiftet. Mangel på arbejdskraft er en udfordring for byggeriet - hver fjerde virksomhed melder om problemer med at får tilstrækkelig mange hænder. Det afspejler sig også i byggesektorens forventninger til beskæftigelsen over de kommende tre måneder, der er aftager markant siden starten af året.