Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Konjunkturbarometeret peger på moderat fremgang i dansk økonomi og stigende beskæftigelse

Konjunkturbarometeret peger på moderat fremgang i dansk økonomi og stigende beskæftigelse

30. maj 2018
Gå til nyhedsoversigt

Konjunkturbarometeret for industrien steg i maj måned, drevet af en fremgang i virksomhedernes forventninger til produktionen samt øgede ordrebeholdninger. Det ser altså ikke ud til at den nedadgående trend i optimismen i industrisektoren hos flere af vores større samhandelspartnere, navnlig Tyskland, rigtig smitter af på de danske industrivirksomheder. Det navnlig i medicinalindustrien der tækker industritilliden op i øjeblikket, men også fødevare-, drikke- og tobaksindustrien er i godt humør.

I servicesektoren, der er den helt store jobskaber herhjemme, forventer virksomhederne over en bred kam at ansætte flere medarbejdere over de næste tre måneder. Det er på trods af, at optimismen i servicesektoren ligger uændret i forhold til april.

Stemningen i detailhandlen faldt en smule i maj, som følge af en forventet lavere omsætning. Dog forventer detailhandlen at skulle ansætte flere over de kommende tre måneder, og det er en god nyhed.

I byggeriet er der fortsat udbredt positiv stemning, og man forventer at skulle ansætte flere. Mangel på arbejdskraft er en udfordring for byggeriet - hver fjerde virksomhed melder om problemer med at får tilstrækkelig mange hænder.