Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Jobs, jobs, jobs

Jobs, jobs, jobs

23. april 2018
Gå til nyhedsoversigt

Beskæftigelsen fortsætter opad. I februar måned kom der yderligere 3800 personer i arbejde, heraf blev 2600 ansat i den private sektor og 1200 i den offentlige. Set over de seneste tre måneder er lønmodtagerbeskæftigelsen steget med 4400 personer hver måned, og det er faktisk mere end gennemsnittet igennem 2017. Trods meldinger om stramhed på arbejdsmarkedet er der altså fortsat ikke nogen tegn på at jobvæksten er aftagende – tværtimod.

Det er da også værd at understrege, at selvom lønmodtagerbeskæftigelsen sætter ny rekord i disse måneder, så er der tale om et langt mindre stramt arbejdsmarked i dag end i 2008.  Det skyldes at arbejdsstyrken er vokset løbende, som følge af jobreformer og tilgang af udenlandsk arbejdskraft. Dertil kommer, at en del af de jobs der er blevet skabt under opsvinget er deltidsjob og dermed er der potentiale for at sætte antallet af arbejdstimer op for nogle af dem, der allerede er i beskæftigelse.

Selvom de seneste indikatorer for dansk økonomi har været blandede og peger i retning af mere afdæmpet vækst i første kvartal af året, så er vores forventning er, at jobfremgangen fortsætter i år. Vi forventer dog et roligere tempo i takt med et gradvist strammere arbejdsmarked. Derudover ser vi også et lidt større fokus på investeringer ude i virksomhederne og det kan være med til at løfte produktiviteten og lette behovet for yderligere arbejdskraft.