Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Jobfremgang på deltid!

Jobfremgang på deltid!

22. maj 2018
Gå til nyhedsoversigt

Jobvæksten kom ned i gear i marts

Jobvæksten tabte lidt af pusten i marts måned. Lønmodtagerbeskæftigelsen steg med beskedne 620 personer i forhold til februar måned. Heraf blev kun 130 ansat i den private sektor mens den offentlige sektor stod for hovedparten af beskæftigelsesfremgangen i marts måned med 480 nye jobs. Der er dog efter vores vurdering ingen grund til panik. Den beskedne jobfremgang kommer efter et par måneder med fuld damp på jobvæksten. Set over de første tre måneder i året er der i gennemsnit kommet 4150 i beskæftigelse hver måned, og det er faktisk mere end gennemsnittet igennem 2017.

Jobfremgang på deltid!

Det er da også værd at understrege, at selvom lønmodtagerbeskæftigelsen sætter ny rekord i disse måneder, så er der tale om et langt mindre stramt arbejdsmarked i dag end i 2008.  Det skyldes at arbejdsstyrken er vokset løbende, som følge af jobreformer og tilgang af udenlandsk arbejdskraft. Dertil kommer, at en del af de jobs der er blevet skabt under opsvinget er deltidsjob og dermed er der potentiale for at sætte antallet af arbejdstimer op for nogle af de personer, der allerede er i beskæftigelse.

For når beskæftigelsesfremgangen måles i antal fuldtidspersoner, dvs. at der tages højde for antallet af arbejdstimer i de enkelte jobs, så er fremgangen knap så imponerende. Lønmodtagerbeskæftigelsen viser en fremgang på 51.000 personer over det seneste år, men korrigerer man for antallet af arbejdstimer, så er fuldtidsbeskæftigelsen kun steget 37.000 personer. Og selvom lønmodtagerbeskæftigelsen satte rekord i januar måned, så er der i første kvartal 2018 fortsat 21.000 fuldtidsbeskæftigede op til rekorden fra 2008.

Det er dog ikke alle brancher der har mulighed for at sætte antallet af arbejdede timer i vejret. Nogle af de brancher der melder om flaskehalse, såsom industrien og bygge- og anlæg, udnytter allerede arbejdskraften fuldt ud. Til gengæld er der en del at hente i brancher som handel og transport, offentlig administration, undervisning og sundhed  samt erhvervsservice.

Fortsat jobvækst men i et roligere tempo

Selvom de seneste indikatorer for dansk økonomi har været blandede og peger i retning af mere afdæmpet vækst i første kvartal af året, så er vores forventning er, at jobfremgangen fortsætter i år. Vi forventer dog et roligere tempo i takt med et gradvist strammere arbejdsmarked. Derudover ser vi også et lidt større fokus på investeringer ude i virksomhederne og det kan være med til at løfte produktiviteten og lette behovet for yderligere arbejdskraft.