Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Fuld fart på arbejdsmarkedet

Fuld fart på arbejdsmarkedet

21. august 2018
Gå til nyhedsoversigt

Efter at jobvæksten tabte lidt af pusten i marts måned er beskæftigelsesfremgangen i den grad kommet tilbage på sporet. I juni måned steg beskæftigelsen med 3700 personer og over de seneste tre måneder er beskæftigelsen steget med samlet set 13000 personer, trods et fald i den offentlige beskæftigelse. I år er der i gennemsnit skabt 4300 jobs hver måned, og det er faktisk flere end gennemsnittet for sidste år.

Ser vi fremad vil det dog ikke komme som den store overraskelse, hvis jobfremgangen kommer lidt ned i gear. Der er tegn på flaskehalse på dele af arbejdsmarkedet og selvom arbejdsstyrken står til at stige også i år, bliver det gradvist sværere at finde arbejdskraft med de rette kvalifikationer. Der er dog ikke tale om et generelt overophedet arbejdsmarked efter vores vurdering.

Selvom lønmodtagerbeskæftigelsen sætter ny rekord i disse måneder, så er det værd at understrege, at der tale om et langt mindre stramt arbejdsmarked i dag end i 2008.  Det skyldes at arbejdsstyrken er vokset løbende, som følge af jobreformer og tilgang af udenlandsk arbejdskraft. Dertil kommer, at en del af de jobs der er blevet skabt under opsvinget er deltidsjob og dermed er der potentiale for at sætte antallet af arbejdstimer op for nogle af de personer, der allerede er i beskæftigelse.

Det er dog ikke alle brancher der har mulighed for at sætte antallet af arbejdede timer i vejret. Nogle af de brancher der melder om flaskehalse, såsom industrien og bygge- og anlæg, udnytter allerede arbejdskraften fuldt ud. Det er også her vi har set den største stigning i løninflationen i år, hvilket tyder på at der er kamp om arbejdskraften indenfor disse brancher. Til gengæld er der en del at hente i brancher som handel og transport, offentlig administration, undervisning og sundhed samt erhvervsservice.