Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsætter

Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsætter

31. januar 2018
Gå til nyhedsoversigt

Antallet af bruttoledige faldt med 1800 fuldtidspersoner i december måned, hvilket betyder at ledighedsprocenten faldt til 4,2 procent. Det viser dugfriske tal fra Danmarks Statistik. I foregående måned faldt antallet af bruttoledige med 2000 fuldtidspersoner. Tallene skal dog tages med et lille forbehold da teknikken omkring sæsonjusteringen at tallene er mere usikker end normalt, og faldet i bruttoledigheden derved optræder større end det egentlig er.

Det er nu 5. måned i træk at arbejdsløsheden falder. Der har været ekstraordinær stor usikkerhed omkring tallene siden juli, hvor ledigheden steg med 4800 personer pga. en ændret opgørelsesmetode. Tallene for beskæftigelsen bekræfter dog historien om fremgang på det danske arbejdsmarked. Over de seneste fem måneder er beskæftigelsen steget med 22.000 personer, hvilket er en rigtig flot jobvækst.

Når det er sagt, så er det også blevet mere tydeligt, at det for nogle virksomheder er svært at skaffe den nødvendige arbejdskraft ved de nuværende lave ledighedsniveauer. Særligt i byggeriet er det hver fjerde virksomhed, der angiver at de har svært ved at finde kvalificeret arbejdskraft. Men det er også blevet sværere i industrien og i servicesektoren.

Vi ser dog ikke tegn på en egentlig overophedning af arbejdsmarkedet her og nu.  Lønstigningerne er for opadgående, men er fortsat moderate. Det skyldes i høj grad, at arbejdsstyrken vokser løbende, som følge af allerede vedtagne jobreformer og tilgang af udenlandsk arbejdskraft. Det tager tilsammen toppen af presset på arbejdsmarkedet.