Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Eksporten viser bedre takter

Eksporten viser bedre takter

9. august 2018
Gå til nyhedsoversigt

Efter en sløj start på året har vareeksporten fået mere fart på de seneste måneder. Vareeksporten steg 3,5 pct. i juni måned i forhold til måneden før og med 4,8 pct. i maj måned. Det er særligt eksporten af maskiner ex transportmidler, der er steget i maj og juni.

Stigningen kommer efter en meget sløj start på året, hvor vareeksporten faldt og ser man på det seneste halve år er eksporten, trods de seneste to måneders stigning, samlet set faldet 0,7 pct. sammenlignet med første halvår 2017. Vi skal dog glæde os over, at en af landets vigtige vækstmotorer nu viser bedre takter, men det er usikkert hvor længe det varer. De seneste indikatorer for Euroområdet peger på, at væksttempoet er aftaget på det seneste. Derfor forventer vi lidt mindre medvind til eksporten fra den kant i den resterende del af året.

Det er særligt en stor stigning i eksporten til Danmarks største samhandelspartner Tyskland, der har givet vareeksporten medvind i maj og juni måned, men også eksporten til Storbritannien er steget pænt.

Vareeksporten til resten af verden har overordnet ligget fladt de tre måneder fra april til juni i forhold til de foregående tre måneder. Det skyldes dog en flot fremgang i eksporten til Norge. Eksporten til USA er derimod faldet med 7,3 pct., men også her er der bedring at spore i juni måned, hvor vareeksporten isoleret set steg 18 pct.

Dagens statistik viser ikke tegn på, at uroen omkring den globale handel har sat sig i dansk vareeksport. Der er dog fortsat en risiko for, at handelskrigen intensiveres og for en lille åben økonomi som den danske, vil det være meget uheldigt. Vi er afhængige af både import og eksport fra resten af verden, og handelshindringer vil påvirke dansk økonomi negativt. Den største risiko for dansk økonomi lige nu er dog, at usikkerheden omkring udsigterne for den globale økonomi vil resultere i, at både virksomheder og forbrugere bliver mere tilbageholdende.