Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Eksporten er kommet ned i gear

Eksporten er kommet ned i gear

9. juli 2018
Gå til nyhedsoversigt

Trods en stigning på 2,5 pct. i vareeksporten i maj måned, er det overordnede billede, at vareeksporten er kommet ned i gear i løbet af 2018. Set over de seneste tre måneder er vareeksporten faldet med 2,0 pct. i forhold til de foregående tre måneder. Det betyder, at en af Danmarks vigtige vækstmotorer ikke trækker på alle cylindre og det er primært op til privatforbruget og investeringerne at trække dansk vækst i år.

Det er både eksporten til vores nærmeste samhandelspartnere i EU og til resten af verden der halter. For EU som helhed er vareeksporten faldet med 3,3 pct. over de tre måneder fra marts til maj sammenlignet med de foregående tre måneder. Det er særligt eksporten til Storbritannien der lider. Brexit er nu for alvor begyndt at kunne mærkes i den økonomiske vækst i Storbritannien og dertil kommer at kronen er styrket overfor det britiske pund, hvilket gør danske varer dyrere for briterne. Vareeksporten til briterne er faldet med 10,2 pct. over de tre måneder fra marts til maj i forhold til de foregående tre måneder.

Vareeksporten til resten af verden har overordnet ligget fladt de tre måneder fra marts til maj i forhold til de foregående tre måneder. Det skyldes dog en flot fremgang i eksporten til Norge. Eksporten til USA er derimod faldet med 6,6 pct. og er nede med 7,2 pct. over året som helhed.

Dagens statistik løber kun til og med maj måned og den globale handelskrig er intensiveret siden da. For en lille åben økonomi som den danske, er det dårlige nyheder. Vi er afhængige af både import og eksport fra resten af verden og handelshindringer vil påvirke dansk økonomi negativt. Dertil kommer risikoen for, at den stigende usikkerhed omkring udsigterne for global økonomi vil resultere i at virksomheder og forbrugere bliver mere tilbageholdende med investeringer og forbrug.