Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Dansk økonomi går ind i 2018 i fin form

Dansk økonomi går ind i 2018 i fin form

4. januar 2018
Gå til nyhedsoversigt

Stærk afslutning på 2017

Dagens konjunkturbarometre fra Danmarks Statistik bekræfter billedet af en stærk dansk økonomi i fremgang. Dagens tal peger, ligesom det stærke arbejdsmarked, på, at den negative vækst i BNP i tredje kvartal var en midlertidig affære. Konjunkturindikatorerne for samtlige fire brancher (service, detailhandel, industri og bygge- og anlæg) slutter 2017 af på flotte niveauer, der for alle brancher undtagen detailhandlen ligger pænt over niveauet for december 2016.   

Alt i alt tegner konjunkturbarometrene et lyst billede af dansk økonomi ved udgangen af sidste år og alt peger på, at jobopsvinget herhjemme fortsætter i år. Den svage vækst i dansk økonomi i tredje kvartal var en enlig svale og vi forventer at se langt bedre vækstrater i dette og kommende kvartaler. For år 2018 som helhed venter vi en vækst på 1,9 pct.

Ingen grund til bekymring over fald i beskæftigelsesforventningerne

Trods de positive konjunkturindikatorer er forventningerne til beskæftigelsen dog faldet lidt tilbage i industrien og detailhandlen. Det er dog langt fra en overraskelse, at detailhandlen forventer at skulle ansætte færre over de kommende tre måneder, da de sidste måneder af året er de mest travle med julehandel og Black Friday. Justerer man for almindelige sæsonudsving så er ligger forventningerne til beskæftigelsen stort set uændret over de seneste fire måneder. Det samme gælder for industrien, hvis man ser bort for en overraskende stor bevægelse i november måned.

Med den megen snak om overophedning af dansk økonomi og arbejdsmarkedet er det også interessant at se, at andelen af virksomheder, der melder om mangel på arbejdskraft har været stabil siden sommer og faktisk er faldet lidt i december måned i byggeriet.

Stor fremgang i indikatoren for serviceerhvervene igennem 2017 

Konjunkturindikatoren for serviceerhvervene har set den største stigning over 2017 og slutter året af med at tangere rekorden for indekset, der går tilbage til 2011. Det er servicesektoren, der står for hovedparten af den private beskæftigelse herhjemme og fremgang i netop denne sektor er derfor en vigtig brik i opsvinget.

Barometeret for industrien er også steget gennem 2017 og slutter året af i fin form. Det på trods af, at industriproduktionen har udviklet sig overraskende svagt gennem året. Men massiv fremgang i vores største samhandelslande og industriens egen optimisme indikerer, at 2018 kan blive et bedre år for produktionen.

Dagens gode nyhed er, at barometeret for detailhandlen holder niveauerne fra oktober og november, dog med et lille fald i december. Stemningen i detailhandlen har ellers været dalende siden midten af sidste år, men konjunkturindikatoren tog et markant hop opad i oktober og er nu tilbage på niveauet fra slutningen af sidste år. Det skyldes både en bedring i den faktiske omsætning og i forventningen til den kommende omsætning - det ser altså ud til at juleshopping og Black Friday har holdt humøret oppe hos detailhandlen i årets sidste måneder. Den helt store lakmustest bliver om optimismen holder ved de kommende måneder.

Bygge- og anlægssektoren har også medvind og konjunkturbarometeret ligger fortsat højt.