Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Billigere biler og tv holder inflationen nede

Billigere biler og tv holder inflationen nede

10. april 2018
Gå til nyhedsoversigt

Dugfriske tal for forbrugerpriserne viser en årlig stigningstakt på 0,5 pct. i marts måned. Det 0,1 procentpoint lavere end i februar. Udviklingen er drevet af prisfald på posten kultur og fritid, hvor særligt priserne på radio og tv-udstyr trækker ned i forhold til samme måned sidste år. Regeringens aftale om bilafgiften fra efteråret kan også se, da biler er en af de store negative bidragsydere til inflationen.

Inflationen bliver holdt oppe af dyrere fødevarer og restaurant og hotelpriser, hvor særligt udgifterne til hotel- og kroværelser er steget i forbindelse med påsken. Det dog særligt udgifterne til bolig der holder inflationen oppe, hvor et kik i underkomponenterne afslører at stigende husleje gav det største positive bidrag til inflationen. Dette kommer af at huslejerne reguleres med sidste års inflation, og da denne var højere i 2017 end 2016 vil det naturligvis medfører prisstigninger.

Ser vi frem mod de kommende måneder, forventer vi at inflationen tiltager en lille smule. For 2018 som helhed forventer vi at inflationen kryber opad og ender på 0,7 pct. i forhold til 2017 hvilket betyder at der er tale om overvejende flad prisudvikling.

Selvom inflationen har løftet sig fra bundniveauerne i 2016, så betyder det ikke at en almindelig familie er blevet fattigere i 2018 - tværtimod.

Prisstigningerne over det seneste år betyder godt nok at der skal lægges lidt flere penge for de samme varer og tjenester. En gennemsnitlig familie med børn bruger i dag 2000 kr. mere om året på at købe de samme varer som for et år siden. Det er særligt udgifter til bolig og fødevarer der tynger ekstra i budgettet mens møbler er blevet billigere. Til gengæld kan familien glæde sig over, at lønnen er steget endnu mere end priserne. Den seneste statistik fra DA viste at lønningerne i 4. kvartal 2017 steg med 2,2 pct. i forhold til 4. kvartal sidste år. Der er altså tale om en pæn fremgang i reallønnen.