Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Beskæftigelsesvæksten er tilbage på sporet

Beskæftigelsesvæksten er tilbage på sporet

21. juni 2018
Gå til nyhedsoversigt

Efter at jobvæksten tabte lidt af pusten i marts måned er beskæftigelsesfremgangen tilbage på sporet. I april måned steg den samlede lønmodtagerbeskæftigelse med 3400 personer trods et fald i den offentlige beskæftigelse på knap 600 personer. Over de seneste tre måneder er der i gennemsnit skabt 3.000 lønmodtagerjobs hver måned og det er kun lidt under gennemsnittet for 2017 på 3.800 jobs.

Ser vi fremad vil det dog ikke komme som den store overraskelse, hvis jobfremgangen kommer lidt ned i gear i år. Der er tegn på flaskehalse på dele af arbejdsmarkedet og selvom arbejdsstyrken står til at stige også i år, bliver det gradvist sværere at finde arbejdskraft med de rette kvalifikationer. Der er dog ikke tale om et generelt overophedet arbejdsmarked efter vores vurdering.

Selvom lønmodtagerbeskæftigelsen sætter ny rekord i disse måneder, så er det værd at understrege, at der tale om et langt mindre stramt arbejdsmarked i dag end i 2008.  Det skyldes at arbejdsstyrken er vokset løbende, som følge af jobreformer og tilgang af udenlandsk arbejdskraft. Dertil kommer, at en del af de jobs der er blevet skabt under opsvinget er deltidsjob og dermed er der potentiale for at sætte antallet af arbejdstimer op for nogle af de personer, der allerede er i beskæftigelse.

Det er dog ikke alle brancher der har mulighed for at sætte antallet af arbejdede timer i vejret. Nogle af de brancher der melder om flaskehalse, såsom industrien og bygge- og anlæg, udnytter allerede arbejdskraften fuldt ud. Til gengæld er der en del at hente i brancher som handel og transport, offentlig administration, undervisning og sundhed  samt erhvervsservice.