Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Antallet af ledige falder for 6. måned i træk

Antallet af ledige falder for 6. måned i træk

31. oktober 2018
Gå til nyhedsoversigt

Antallet af bruttoledige faldt med 600 fuldtidspersoner i september måned, hvilket betyder at ledighedsprocenten stadig er 3,9 procent som i august.

Tallene skal dog tages med et lille forbehold da teknikken omkring sæsonjusteringen at tallene er mere usikker end normalt, og faldet i bruttoledigheden derved optræder større end det egentlig er.

Det er nu 6. måned i træk at arbejdsløsheden falder. Tallene for beskæftigelsen bekræfter dog historien om fremgang på det danske arbejdsmarked. Over de seneste seks måneder er beskæftigelsen steget med 31.800 personer, hvilket er en rigtig flot jobvækst.

Grunden til at ledigheden ikke falder voldsommere når beskæftigelsen vokser så markant, er at arbejdsstyrken i disse år bliver kraftigt udvidet.

Men selvom arbejdsstyrken stiger i øjeblikket, er der nogle virksomheder, der har svært ved at skaffe den nødvendige arbejdskraft ved de nuværende lave ledighedsniveauer. Særligt i byggeriet er der mangel på arbejdskraft og hver tredje virksomhed angiver at de har svært ved at finde kvalificeret arbejdskraft. I Industrien melder hver 7. virksomhed om udfordringer, mens det i servicesektoren er hver femte.

Vi ser dog ikke tegn på en egentlig overophedning af arbejdsmarkedet her og nu.  Lønstigningerne er opadgående men fortsat moderate. Det skyldes i høj grad, at arbejdsstyrken vokser løbende, som følge af allerede vedtagne jobreformer og tilgang af udenlandsk arbejdskraft. Det tager tilsammen toppen af presset på arbejdsmarkedet.