Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Økonomien har klaret sig lidt bedre end først antaget

Økonomien har klaret sig lidt bedre end først antaget

21. december 2018
Gå til nyhedsoversigt

Danmarks Statistik har netop udgivet deres reviderede tal for BNP i tredje kvartal 2018. BNP voksede med 0,7 pct. i årets tredje kvartal i forhold til andet kvartal, og var altså helt på linje med deres tidligere bud.

BNP-væksten er dog blevet revideret lidt bagud, så væksten i 1. kvartal blev opjusteret med 0,3 procentpoint, mens væksten i 2. kvartal blev nedrevideret med 0,1 procentpoint.

Revisionerne skyldes nye oplysninger vedrørende betalingsbalancen og udenrigshandlen, aktiviteten i offentlig forvaltningen og service, de finansielle brancher, industri og handel. Fremgangen er derved bredt funderet over nationalregnskabets underkomponenter.

Selv med reviderede kvartalsvækstrater, så ender BNP væksten for 2018 ikke på mere end 1 pct. I betragtning af at dansk økonomi befinder sig i en højkonjunktur, er det en overraskende svag udvikling i BNP. Efter vores vurdering er det da heller ikke særligt retvisende for den faktiske tilstand i dansk økonomi. Der er usædvanligt mange enkeltstående faktorer, der påvirker BNP for tiden, og gør det svært at tolke tallene. I 1.kvartal 2017 fik eksporten et stort løft fra en engangsbetaling på 9 mia. kroner for et patent, som isoleret set løfter BNP-væksten i 2017 med 0,4 pct. point, og giver et tilsvarende negativt bidrag i år og den dårlige høst som følge af sommerens tørke trækker også ned i væksten. Det siger dog meget lidt om den egentlige tilstand i dansk økonomi og vi vurderer, at den underliggende vækst ligger omkring de 2 pct. svarende til en kvartalsvis vækstrate på 0,5 pct.

Største risici ligger udenfor landets grænser

De danske forbrugere har brugt opsvinget til at nedbringe deres gæld, og forbrugskvoten er historisk lav. Det betyder at opsvinget i dag er mere robust end højkonjunkturen i 2004-2006, og der er endnu ikke opbygget store ubalancer i økonomien.

Tilbageholdenhed hos husholdningerne giver mulighed for at øge privatforbruget de kommende år, uden at det sætter privatøkonomien over styr. Virksomhederne har også et stort opsparingsoverskud, der kan omsættes til investeringer i takt at kapacitetspresset øges. Derfor forventer vi også at fremgangen i dansk økonomi fortsætter de næste to år, såfremt den globale vækst holder dampen oppe.

De største risikofaktor for dansk økonomi ligger i øjeblikket udenfor landets grænser. Handelskrigen mellem USA og Kina ulmer stadig og øget protektionisme udgør en betydelig risiko for en eksportafhængig økonomi som den danske.