Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Tvangsauktioner på laveste niveau i 12 år – rekordtiderne kan dog få en ende

Tvangsauktioner på laveste niveau i 12 år – rekordtiderne kan dog få en ende

6. april 2020
Gå til nyhedsoversigt

Friske tal fra Danmarks Statistik viser, at der i marts blev bekendtgjort 139 tvangsauktioner, når der tages højde for normale sæsonudsving. Det er et større fald på 68 i forhold til februar. Størstedelen af faldet skyldes nedlukningen af den offentlige sektor, som også har ramt domstolene, og derfor også behandlingen af tvangsauktioner. Det ændrer dog ikke på, at antallet af tvangsauktioner i forvejen lå på et meget lavt niveau på omkring 200 om måneden, og det er altså det laveste niveau i 12 år.

Det giver rigtig god mening, at tvangsauktionerne indtil nu har ligget på et lavt niveau, da dansk økonomi op til coronakrisen var bund solid med rekordhøj beskæftigelse, pæn reallønsfremgang og lave renter. Tiderne har dog ændret sig på dramatisk vis med Coronavirussens ankommen, som allerede har ramt både ledigheden og renterne.

Jeg forventer, at det lave antal tvangsauktioner vil vare ved i de kommende måneder på trods af den igangværende krise, om end der kan komme en mindre pukkel af sager der skal behandles, når der igen åbnes op for den offentlige sektor og domstolene. Næste termin skal først betales 30. juni, ligesom banker og realkreditinstitutter står klar med hjælpende hænder i form af fx henstand på betaling af terminen i lyset af den øjeblikkelige krise. Det kan i første omgang afbøde, at en ejendom kommer på tvangsauktion, da man er enig om at udskyde betalingen. Dernæst går der også en rum tid fra en boligejer kommer i såkaldt restance (opstår hvis man ikke kan betale terminen, og der ikke ydes henstand) til en ejendom bliver begæret på tvangsauktion. Det vil alt sammen betyde, at der går en rum tid, før vi kan se den aktuelle krise i antallet af tvangsauktioner. Hvor kraftig stigningen bliver i antallet af tvangsauktioner, afhænger helt og holdent af, om den igangværende krise udvikler sig til en længerevarende en af slagsen.

Når det er sagt, så har vi set, at de seneste tre uger har budt på meget kraftige stigninger i antallet af ledige, hvor næsten 45.000 er føjet til ledighedskøen. Den voksende ledighed vil på et eller andet tidspunkt også kunne ses i antallet af tvangsauktioner, såfremt ledigheden bliver længerevarende for den enkelte, som vi også så efter Finanskrisen. Efter Finanskrisen toppede antallet af tvangsauktioner i årene 2010-2012 med 400-500 tvangsauktioner om måneden. Det vidner om, at bliver recessionen af længerevarende karakter, så vil det også sætte sig i antallet af tvangsauktioner. Det er dog ikke vores hovedscenarie, da vi forventer, at krisen vil være af relativt kortere varighed.