Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Færre tvangsauktioner i juni

Færre tvangsauktioner i juni

6. juli 2020
Gå til nyhedsoversigt

Tal fra Danmarks Statistik viser, at der i juni blev bekendtgjort 196 tvangsauktioner, når der tages højde for normale sæsonudsving. Det er et fald på 69 i forhold til maj.

Med dagens tal er vi efter alt at dømme ovre den værste pukkel af ophobede tvangsauktioner, som opstod på baggrund af nedlukningen i midten af marts. Domstolene åbnede igen i slutningen af april, og antallet af tvangsauktioner lå derfor højere end længe set i maj måned. Det har derfor intet at gøre med, at der er flere end normalt, som har måtte gå fra hus og hjem. I den nedlukkede periode er kun de mest presserende sager blevet behandlet, og det gav en pukkel af sager, som skulle behandles. Vejen til en tvangsauktion er noget længere end den tid, Coronakrisen foreløbig har raset herhjemme.

Med 196 tvangsauktioner i juni måned er vi tilbage på det niveau, vi så før krisen på omkring 200 om måneden. Vi forventer sådan set heller ikke, at tvangsauktionerne kommer til at skyde i vejret lige med det samme, om end pilen peger op på trods af, at ledigheden på ekstremt kort tid er steget voldsomt. Dertil kommer, at vi står med et boligmarked som optil krisen var bundsolidt, og hvor vi kun forventer moderate prisfald set over året.

Der går typisk en rum tid fra en krise rammer til det sætter sig i tallene over antallet af tvangsauktioner. Hvis vi sammenligner med finanskrisen, så toppede antallet af tvangsauktioner først i årene 2010-2012 med 400-500 tvangsauktioner om måneden, mens den såkaldte restanceprocent, som er manglende betaling på realkreditlån, allerede toppede ved udgangen af 2009. Det vidner om, at der som minimum går nogle måneder fra en boligejer ender i restance til en ejendom bliver begæret på tvangsauktion. Dertil kommer, at vi står med et boligmarked som op til krisen var bundsolidt, og hvor vi kun forventer moderate prisfald set over året. Det vil ligeledes bidrage til at dæmpe antallet af tvangsauktioner, hvis boligen kan omsættes i fri handel. Vi forventer dog fortsat, at pilen peger op på omfanget af tvangsauktioner.

Vi forventer et kort, men dybt, slag til økonomien. Vi må dog ikke glemme, at bliver tilbagegangen mere langvarig, så vil det også ramme boligmarked og antallet af tvangsauktioner.