Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
2020 tegner til at byde på det laveste antal tvangsauktioner i 13 år

2020 tegner til at byde på det laveste antal tvangsauktioner i 13 år

4. december 2020
Gå til nyhedsoversigt

November bød på 131 bekendtgjorte tvangsauktioner, når der tages højde for normale sæsonudsving. Det viser tal fra Danmarks Statistik, som netop er offentliggjort. Det bringer det samlede antal tvangsauktioner for årets første 11 måneder op på 1.931, og lander december i år på samme antal som i december 2019, så betyder det, at vi 2020 som helhed vil byde på det laveste antal tvangsauktioner siden 2007. Det sætter en tyk streg under, at Coronakrisen i hvert fald indtil videre ikke har sat sig i antallet af tvangsauktioner.

Antallet af tvangsauktioner har retning mod det laveste niveau siden 2007, hvilket kan virke paradoksalt i et år, som har budt på en dyb Coronakrise. Det har dog en række gode forklaringer, og det kommer i bund og grund ikke bag på mig, at niveauet for tvangsauktioner er lavt. Det tager nemlig et godt stykke tid fra en krise rammer økonomien til, at det afspejler sig i antallet af tvangsauktioner, især når Coronakrisen ikke har medført lavere priser på boligmarkedet, som man normalt ville forvente, når en økonomisk krise rammer. De stigende priser, og den høje handelsaktivitet, betyder derudover, at boliger lettere kan omsættes i fri handel, og det lægger et naturligt låg på, hvor mange boliger der ender på tvangsauktion. I tillæg er boligposten ikke det første sted, hvor man sætter ind med besparelser, hvis der opstår betalingsudfordringer med terminen. Her vil man typisk kigge efter andre poster end boligposten, hvis privatøkonomien er udfordret.

Tager vi et spadestik dybere og ser på, hvordan antallet af tvangsauktioner udviklede sig under den seneste finansielle krise i 00´erne, så gik der nogle år fra finanskrisen ramte til toppen i antallet af tvangsauktioner blev nået. I årene 2010-2012 nåede antallet af tvangsauktioner op på et niveau omkring 400-500 om måneden, og det vidner om, at der altså går en rum tid fra en krise rammer til, at vi ser den fulde effekt i antallet af tvangsauktioner.

Retter vi blikket ud i horisonten, så ser vi større sandsynlighed for, at pilen peger op end ned for antallet af tvangsauktioner. For vi kommer ikke udenom, at fx ledigheden er større i dag end da vi trådte ind i krisen. Vi forventer dog kun, at der vil være tale om en svag pil op, som ikke kommer i nærheden af de niveauer, som vi så efter finanskrisen.