Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Rentefaldet sæt fut i boligsalget

Rentefaldet sæt fut i boligsalget

30. august 2019
Gå til nyhedsoversigt

Rentefaldet sætter fut i  bolig salget og holder hånden under priserne

Danmarks Statistik har netop udgivet boligstatistik for juni. På landsplan steg priserne for enfamiliehuse med 2,7 procent i 2. kvartal sammenlignet med samme kvartal året før. For ejerlejligheder steg priserne med 1,2 procent i samme periode.

Prisen på huse er steget mest i Region Sjælland med 3,5 procent, mens priserne faldt med -0,2 procent i Region Midtjylland. Lejligheder var ellers faldet i pris årets første tre måneder, mens forårets købekraft har været med til at give et skub til priserne.

Antallet af handler med enfamiliehuse var samlet set 15 procent højere i andet kvartal, sammenlignet med foregående kvartal.

Antallet af handler med lejligheder var hele 7 procent højere i andet kvartal, sammenlignet med foregående kvartal. I Region Hovedstaden var salget steget med hele 12 procent. Det skyldes forårets rentefald, som har givet flere købere adgang til markedet.

Fortsat fremgang, men modvind til lejlighederne i de største byer

Når det særligt er lejlighederne i de store byer der ikke stiger i pris som tidligere skyldes det flere faktorer. Strammere lånekrav, massivt nybyggeri, usikkerhed omkring boligskatter og et prisniveau hvor få kan være med, har alt sammen være med til at give modvind til priserne. Når priserne ikke falder, skyldes det at renterne har været faldende det sidste år, og det har været med til at holde hånden under priserne.

Ser vi fremad over det kommende år vil der stadig være modvind til lejlighedspriserne, men da vi ikke forventer nævneværdige rentestigninger, vil lave renter fortsat være med til at holde hånden under priserne.

For det øvrige boligmarked forventer vi et godt år, da der er mange faktorer, der understøtter boligmarkedet - beskæftigelsen stiger, renterne er lave og boligbyrden (det vil sige hvor stor en andel af den disponible indkomst, der bruges til at finansiere boligen) er lav i en historisk kontekst. Vi forventer, at huspriserne vil fortsætte opad i et moderat tempo, med stigninger på omtrent 3 procent på landsplan.