Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Boligkøberne har fået færre men dyrere boliger at vælge imellem

Boligkøberne har fået færre men dyrere boliger at vælge imellem

6. december 2019
Gå til nyhedsoversigt

Finans Danmark her netop offentliggjort deres boligudbudsstatistik, og tallene viser et overordnet billede af, at udbudspriserne fortsætter opturen. Dagens tal er opgjort ved indgangen af december og giver et højaktuelt billede af boligudbuddet.

Ser vi på husmarkedet, så er udbudsprisen i dag højere i 9 ud af 11 landsdele sammenlignet med for et år siden. Set for hele landet er udbudsprisen 1,8 procent højere, hvor Østsjælland, Nordsjælland, Københavns omegn, Østjylland går forrest med de største stigninger i udbudspriserne– i alle nævnte landsdele er udbudspriserne i dag minimum 3 procent højere end sidste år.

Der er tryk på efterspørgslen efter huse i øjeblikket, hvor vi står midt i det største hussalg siden 2005. Den efterspørgsel kan sælgerne og mæglerne også mærke, og derfor ser vi knap så overraskende, at priserne på Til Salg-skiltene bliver skruet langsomt op i de fleste steder af landet. Det er en naturlig konsekvens af den solide appetit efter huse i år.

Flere elementer er med til at trække boligefterspørgslen op på det højeste i 14 år. En underliggende grundpræmis er den høje beskæftigelse i landet, hvor der aldrig har været så mange i arbejde som i dag, og samtidig stiger danskernes realløn pænt. Hertil har et markant rentefald i år løftet handelsaktivitet og priser yderligere. Den store handelsaktivitet er desuden med til at trække udbuddet af huse ned, som er 3,5 procent lavere end for et år siden.

Lejlighedsmarkedet genfinder melodien

På lejlighedsmarkedet er melodien genfundet, og her peger udbudspriserne samlet set for landet også op. Udbudspriserne er 1,9 procent højere end for et år siden. Det mærkbare rentefald har dog fået lejlighedsmarkedet til at genfinde lidt af melodien efter modvind fra strammere lånekrav og meget nybyggeri og et prisniveau hvor færre kan og vil være med.

Ser vi på antallet af udbudte lejligheder faldet med 6,2 procent, hvilket både skyldes at mange venter med at sætte lejligheden til salg i det nye år. Dog skyldes en del af faldet også en stor handelsaktivitet, siden juni er antallet af solgte lejligheder steget måned for måned.

Ser vi over det sidste år er udbuddet af lejligheder i dag 9,5 procent lavere, og det vidner om at på trods af en mere afdæmpet prisudvikling (sammenlignet med huse), så bliver der i den grad handlet lejligheder.

Færre og lidt dyrere sommerhuse

Retter vi blikket mod sommerhuse, så er udbudsprisen på landsplan 1,3 procent højere sammenlignet med for et år siden. De højere udbudspriser gælder i 7 ud af 11 landsdele.

Udbuddet af sommerhuse er faldet med 6 procent sammenlignet med sidste måned, hvilket skyldes effekten høj handelsaktivitet, men også at folk udskyder salgsprocessen til foråret, hvor det er nemmere at få solgt sommerhuset.

I bund og grund buldrer sommerhusmarkedet derudaf, og udbuddet af sommerhuse er over det sidste år raslet ned med over 15 procent det seneste år, som resultat af den høje handelsaktivitet. Fremgangen på sommerhusmarkedet hænger udover den høje beskæftigelse og de lave renter sammen med, at der fra politisk side er kommet flere tiltag de senere år, som bidrager til en strukturelt højere efterspørgsel, herunder lempeligere lånevilkår.