Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Boligejerne kan se frem 90.000 kr. mere i friværdi

Boligejerne kan se frem 90.000 kr. mere i friværdi

8. oktober 2019
Gå til nyhedsoversigt

I De Økonomiske Råds netop offentliggjorte prognose forventes boligpriserne at stige med 4,7 procent fra 2018 til 2020. Får Vismændene ret i deres prognose vil boligejerne kunne se frem til en forøgelse i deres friværdi på 90.000 kr.

Vismændene forudser at priserne vil stige med 2,4 procent i 2019 og 2,2 procent i 2020. Et typisk hus der kostede 1,9 mio. i 2018 vil derfor skulle op og koste knap 2 mio. i 2020.

Medvind til boligmarkedet

Vismændene nedjusterer også deres forventninger til udviklingen i boligpriserne. Tidligere forventede vismændene en vækst i boligpriserne på 3 procent i år og 2,7 procent næste år.

Vi er mere positive end vismændene, og forventer at boligpriserne vil stige med omkring 3 procent i år og næste år, hvilket også er på linje med Nationalbankens prognose.

Der er nemlig mange ting, der understøtter boligmarkedet. Renterne er faldet massivt gennem året, og der er udsigt til at de lave niveauer ikke ændre sig foreløbigt. Lig dertil at Dansk økonomi er inde i en højkonjunktur med stigende reallønninger, fremgang i beskæftigelsen og boligbyrden (den andel af den disponible indkomst der bruges til at betale skatter og renteudgifter til boligen) er lav i en historisk kontekst.

Alt denne fremgang betyder også at det går rigtig stærkt på boligmarkedet. Boligsalget har udsigt til det højeste niveau i 14 år, og det vil også ligge et opadgående pres på priserne.

Modvind til de dyre områder

For de dyre områder og lejligheder i de større byer forventer vi ikke samme fremgang.

I de områder hvor priserne er steget hastigt de senere år, særligt i København, er priserne i dag på et niveau hvor de færre kan være med, og det giver modvind til priserne. Dertil kommer massivt nybyggeri i de store byer, strammere lånekrav samt usikkerheden omkring de nye boligskatter. Alle disse faktorer vil trække i retningen af lavere priser de kommende år.

Selvom der er meget modvind i de områder er der også medvind. De dyreste boliger får nemlig også glæde af de rentefald vi har haft igennem året, og det vil være med til at holde hånden under priserne.

Lave renter så langt øjet rækker

i 2025 forventes renten på en dansk 10-årig statsobligation at være 1,5 procent, hvilket er 1,5 procentpoint lavere ned ved deres forårs prognose. Vi er enige med Vismændene i at der er udsigt til at det lave renteniveau fortsætter længe endnu, da verdensøkonomien er på vej ned i gear, og det vil understøtte boligmarkedet udvikling.

 

2018

2019

2020

Boligpris

1.901.000

1.946.000

1.989.000

Boligprisstigning i procent

3,9

2,4

2,2

Kilde: Arbejdernes Landsbank på baggrund af De Økonomiske Råd og Finans Danmark

Anmærkning; Der er afrundet til nærmeste tusinde