Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Prisfesten på Københavnske ejerlejligheder ebber ud

Prisfesten på Københavnske ejerlejligheder ebber ud

7. september 2018
Gå til nyhedsoversigt

Nye tal fra Boligsidens markedsindeks for august, der er et af de tidligste mål for boligpriserne, viser, at priserne på ejerlejligheder i København by (der inkluderer København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør kommuner) har ligget stort set fladt siden marts måned, når man korrigerer for almindelige sæsonudsving. Samme tendens kan ses for ejerlejligheder i Aalborg og Odense, mens priserne fortsat har pil opad i Århus.

En sandsynlig forklaring er, at kvadratmeterpriserne i København by, efter nogle år med meget kraftige prisstigninger, er kommet op på et niveau, hvor færre boligkøbere kan og vil være med. Dertil kommer et massivt nybyggeri, der sender flere boliger på markedet samt strammere lånekrav fra årsskiftet, der kan have fået nogle boligkøbere til at se sig om efter en billigere bolig udenfor København, for at få mulighed for at optage et realkreditlån med variabel rente.

Hvorvidt tiden med prisstigninger på det Københavnske ejerlejlighedsmarked er forbi er for tidligt at sige. Men ser vi frem i tid, så er det klart, at medvinden til ejerlejlighederne i de store byer aftager. De høje priser kan lade sig gøre fordi renterne er historisk lave, men i takt med at renterne kryber opad det kommende år, vil medvinden aftage. Dertil kommer, at de nye boligskatter der indføres i 2021 vil trække i retning af lavere priser. Egentlige prisfald på ejerlejligheder i de største byer, særligt København, kan ikke udelukkes og det er en risiko man skal være opmærksom på som køber.

For boligmarkedet generelt ser det dog fortsat lyst ud. Mange faktorer understøtter yderligere fremgang: beskæftigelsen stiger, renterne er lave og boligbyrden (det vil sige hvor stor en andel af den disponible indkomst, der bruges til at finansiere boligen) er lav i en historisk kontekst. Vi forventer derfor, at huspriserne vil fortsætte opad i et moderat tempo, med stigninger på omtrent 4 pct. på landsplan i år.