Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Opbremsning på ejerlejlighedsmarkedet

Opbremsning på ejerlejlighedsmarkedet

22. august 2018
Gå til nyhedsoversigt

Der bliver handlet færre lejligheder

Nye tal for Boligsidens Markedsindeks viser, at antallet af handler med lejligheder er faldet siden årsskiftet. I de tre måneder op til og med januar i år blev der i gennemsnit handlet 1670 lejligheder om måneden, når man korrigerer for sæsonudsving, mens det tal i de seneste tre måneder til og med juli er faldet til 1520 handler per måned – et fald på 9 pct. Derimod er der ikke nogen opbremsning at spore i antallet af handler med villaer og rækkehuse. Her ligger antallet af handler stort set på samme høje niveau som ved årsskiftet.

En sandsynlig forklaring er, at kvadratmeterpriserne på lejligheder i de største byer i landet, særligt København, efter nogle år med meget kraftige prisstigninger, er kommet op på et niveau, hvor færre boligkøbere kan og vil være med. Dertil kommer strammere lånekrav fra årsskiftet, der kan have fået nogle boligkøbere til at bytte drømmen om en storbylejlighed ud med hus og have i forstaden, for at få mulighed for at optage et realkreditlån med variabel rente.

Boligsidens markedsindeks for priser, der blev offentliggjort tidligere på måneden viste da også, at priserne på ejerlejligheder i København by (der inkluderer København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør kommuner) har ligget stort set fladt siden marts måned og de seneste to måneder (i juni og juli) har kvadratmeterpriserne haft en svag nedadgående tendens, når man korrigerer for almindelige sæsonudsving.

Hvorvidt den seneste opbremsning på markedet for ejerlejligheder i de største byer er udtryk for en ny tendens er for tidligt at sige. Men ser vi frem i tid, så er det klart, at medvinden til ejerlejlighederne i de store byer aftager. De høje priser kan lade sig gøre fordi renterne er historisk lave, men i takt med at renterne kryber opad det kommende år, vil medvinden aftage. Dertil kommer, at de nye boligskatter der indføres i 2021 vil trække i retning af lavere priser de kommende år. Vedvarende prisfald på ejerlejligheder i de største byer, særligt København, kan ikke udelukkes og det er en risiko man skal være opmærksom på som køber og sørge for tilstrækkelig luft i økonomien.

For boligmarkedet generelt ser det dog fortsat lyst ud. Mange faktorer understøtter yderligere fremgang: beskæftigelsen stiger, renterne er lave og boligbyrden (det vil sige hvor stor en andel af den disponible indkomst, der bruges til at finansiere boligen) er lav i en historisk kontekst. Vi forventer derfor, at huspriserne vil fortsætte opad i et moderat tempo, med stigninger på omtrent 4 pct. på landsplan i år.