Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Ny analyse fra Danmarks Statistik: Prisstigninger på andelslejligheder langt under ejerlejligheder de seneste år

Ny analyse fra Danmarks Statistik: Prisstigninger på andelslejligheder langt under ejerlejligheder de seneste år

29. januar 2018
Gå til nyhedsoversigt

Prisstigninger på andelslejligheder har været langt under ejerlejligheder de seneste år

Det er ikke så underligt at andelslejligheder særligt i hovedstadsområdet bliver revet væk. En ny analyse fra Danmarks Statistik (DST) viser, at priserne på andelslejligheder er steget langt mindre end ejerlejligheder over de seneste år. Dermed er der basis for at få de samme kvadratmeter til en billigere pris, hvis man er så heldig at få fingre i en af de eftertragtede andelslejligheder.

Ifølge DST’s analyse, er prisen på andelslejligheder steget langt mindre end for ejerlejligheder over de seneste tre år. Prisen på andelslejligheder er steget med 16 pct. fra første kvartal 2014 til andet kvartal 2017 mens den tilsvarende prisstigning for ejerlejligheder er det dobbelte, nemlig 32 pct. 84 pct. af de handler med andelslejligheder, der indgår i DST’s nye prisindeks, er foregået i København by. Derfor giver det mening at sammenligne med prisudviklingen på ejerlejligheder i samme område. Det gør forskellen endnu mere slående: priserne på ejerlejligheder i København by er steget med hele 35 pct.

Årsagen til den afdæmpede prisudvikling på andelslejligheder skal langt hen ad vejen findes i reglerne om maksimalpriser, der lægger et loft over hvor meget en andelsbolig må blive solgt for. Det underbygges af det faktum, at salgsprisen på andelslejligheder siden 3. kvartal 2015 i gennemsnit har ligget tæt på 100 pct. af maksimalprisen. Med andre ord, så har maksimalprisen været en bindende øvre grænse for andelslejlighedens pris i langt de fleste handler over de seneste to år.

Der er altså god grund til at andelsboliger særligt i hovedstadsområdet er populære, for der er mulighed for at få flere kvadratmeter for pengene end ved køb af en sammenlignelig ejerlejlighed. Men man skal huske på, at man også hæfter for andelsforeningens gæld og det er vigtigt at undersøge andelsforeningen grundigt inden man kaster sig ud i et køb. Ellers kan der vente en grim overraskelse.

Kompliceret prisberegning understreger behovet for rådgivning ved andelsboligkøb

Danmarks Statistiks arbejdsgruppe har brugt ikke mindre end fire år på at udarbejde det nye prisindeks på andelslejligheder og metoden er kompliceret.  Det understreger med al tydelighed, at et andelsboligkøb er mere kompliceret end køb af en ejerlejlighed.

Det skyldes, at det ikke er muligt direkte at observere en andelsboligpris, der kan sammenlignes med en tilsvarende pris for en ejerlejlighed. Udover den pris man betaler for andelsbeviset, når man køber en andelsbolig, hæfter man som andelsboligkøber nemlig også for andelsforeningens gæld.

Generelt er det derfor vigtigt at undersøge andelsforeningen grundigt inden man skriver under på købsbeviset. Der er mange både økonomiske og juridiske faldgruber, når den rigtige andelsbolig skal findes. Det er derfor en god idé at tage professionelle med på råd, så du kan sove trygt om natten.

Hold især øje med disse 5 områder:

  1. Vedtægter. De er andelsboligforeningens ”lov”. Tjek om de harmonerer med det, du ønsker. Må du eksempelvis holde husdyr, fremleje og hvem må boligen sælges videre til? Tjek også servitutter og deklarationer på ejendommen. Der kan fx være tinglyst, at det ikke er tilladt at videresælge med fortjeneste.
  2. Referat fra generalforsamlingen. Er der problemer i foreningen, vil det måske kunne ses i referatet. Her kan du også se, om der drøftes større tiltag, der får økonomiske konsekvenser for dig, fx renovering eller altaner.
  3. Regnskab og budget. Hvordan er økonomien i den forening, du bliver medejer af. En andelsboligforening er at sidestille med en erhvervsvirksomhed, og når du bliver andelshaver, bliver du medejer af foreningen. Tjek derfor om der er overskud på driften, og hvilke indtægter der regnes med: Er foreningen fx afhængig af en stor lejeindtægt fra udlejningslokaler til erhverv?
  4. Gæld. Undersøg i regnskabet, hvordan gælden i foreningen er sammensat. Er renten fast eller variabel? Er der afdragsfrihed, og hvornår udløber den? Og har foreningen tilknyttet såkaldte renteswaps – og hvilken risiko indebærer det? Det er vigtige forhold, der kan få direkte indflydelse på din egen privatøkonomi. For har du plads i budgettet, hvis din husleje stiger, fordi andelsboligforeningens gæld bliver dyrere, når/hvis renten stiger? 
  5. Andelsboligens værdi. Hvordan er andelen værdifastsat? Er den sat til det maksimalt mulige betyder det, at værdien fx kan falde, hvis vinduer eller tag eksempelvis snart skal skiftes. Men andelsboligforeningen kan også have indlagt en buffer, så der er plads til udsving i værdien eller til fremtidig vedligeholdelse.