Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Lidt af dampen er gået af boligmarkedet

Lidt af dampen er gået af boligmarkedet

3. oktober 2018
Gå til nyhedsoversigt

Lidt af dampen er gået af boligmarkedet

Det gamle mønster hvor boligpriserne stiger i årets første kvartaler for derefter at flade ud i den sidste del af året ser ud til at gentage sig i år. Prisen på enfamiliehuse steg med 0,1 pct. i juli måned og har ligget stort set fladt siden april, men efter en stigning på godt 5 pct. fra december til april. Opbremsningen på ejelejlighedsmarkedet er endnu mere udtalt. Her faldt priserne med 1,9 pct. i juli måned og set over hele 2. kvartal priserne steget med moderate 1 pct. i forhold til 1. kvartal. Til sammenligning steg priserne på enfamiliehuse med 1,6 pct. i 2. kvartal i forhold til 1. kvartal.

Dermed ser det ud til at prisstigningerne på enfamiliehuse har overtaget førertrøjen fra ejerlejligheder. Det skyldes formentlig at prisen på lejligheder, særligt i København, efterhånden har nået et niveau hvor færre kan være med. Dertil kommer de nye låneregler, der trådte i kraft i januar, der begrænser valget af låntyper for boligkøbere med en gæld der overstiger fire gange indkomsten. Det rammer særligt boligkøbere i de dyreste områder.

Det afspejler sig også i aktiviteten på ejerlejlighedsmarkedet: Antallet af handler er aftaget siden december sidste år, når vi tager højde for almindelige sæsonudsving, og er nu godt 6 pct. lavere end i juli 2017. For enfamiliehuse er antallet af handler stort set på samme niveau som i juli sidste år. Når det er sagt, så er der fortsat tale om et højt niveau for antallet af handler med både huse og lejligheder.

Fortsat fremgang, men mere modvind til lejlighedspriserne

Vi forventer fortsat et boligmarked i god form det kommende år, da der er mange faktorer, der understøtter boligmarkedet - beskæftigelsen stiger, renterne er lave og boligbyrden (det vil sige hvor stor en andel af den disponible indkomst, der bruges til at finansiere boligen) er lav i en historisk kontekst. Vi forventer, at huspriserne vil fortsætte opad i et moderat tempo, med stigninger på omtrent 4 pct. på landsplan.

For lejlighedsmarkedet i de største byer forventer er der dog udsigt til mere modvind. Prisen på lejligheder er steget hastigt de senere år og priserne, særligt i København, er i dag på et niveau hvor de færreste kan være med. De høje priser kan lade sig gøre fordi renterne er historisk lave, men i takt med at renterne kryber opad det kommende år, vil medvinden aftage. Dertil kommer et massivt nybyggeri, strammere lånekrav, samt nye boligskatter, der alle vil trække i retning af lavere priser de kommende år. Vi forventer ikke egentlige prisfald, men det er en risiko man skal være opmærksom på som køber.