Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Lavere aktivitet på boligmarkedet

Lavere aktivitet på boligmarkedet

7. november 2018
Gå til nyhedsoversigt

Prisen på enfamiliehuse og lejligheder steg med 0,7 procent fra juli til august. Over det seneste år er priserne på enfamiliehuse steget med 3,1 procent, mens priserne på ejerlejligheder er steget med 2,4 procent.

Dermed ser det ud til at prisstigningerne på enfamiliehuse har overtaget førertrøjen fra ejerlejligheder. Det skyldes formentlig at prisen på lejligheder, særligt i København, efterhånden har nået et niveau hvor færre kan være med. Dertil kommer de nye låneregler, der trådte i kraft i januar, der begrænser valget af låntyper for boligkøbere med en gæld der overstiger fire gange indkomsten. Det rammer særligt boligkøbere i de dyreste områder.

Det afspejler sig også i aktiviteten på ejerlejlighedsmarkedet: Antallet af handler er 7,7 pct. lavere end i august 2017. For enfamiliehuse er antallet af handler 2,5 procent lavere end august sidste år. Når det er sagt, så er der fortsat tale om et højt niveau for antallet af handler med både huse og lejligheder.

Mere modvind til ejerlejlighederne

Vi forventer fortsat et boligmarked i god form det kommende år, da der er mange faktorer, der understøtter boligmarkedet - beskæftigelsen stiger, renterne er lave og boligbyrden (det vil sige hvor stor en andel af den disponible indkomst, der bruges til at finansiere boligen) er lav i en historisk kontekst. Vi forventer, at huspriserne vil fortsætte opad i et moderat tempo, med stigninger på omtrent 4 pct. på landsplan.

For lejlighedsmarkedet i de største byer forventer er der dog udsigt til mere modvind. Prisen på lejligheder er steget hastigt de senere år og priserne, særligt i København, er i dag på et niveau hvor de færreste kan være med. De høje priser kan lade sig gøre fordi renterne er historisk lave, men i takt med at renterne kryber opad det kommende år, vil medvinden aftage. Dertil kommer et massivt nybyggeri, strammere lånekrav, samt nye boligskatter, der alle vil trække i retning af lavere priser de kommende år. Vi forventer ikke egentlige prisfald, men det er en risiko man skal være opmærksom på som køber.