Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Højere boligpriser trods et fald i antallet af handler

Højere boligpriser trods et fald i antallet af handler

4. juli 2018
Gå til nyhedsoversigt

Højere priser trods fald i antal handler

Det gamle mønster hvor boligpriserne stiger i årets første kvartaler for derefter at flade ud i den sidste del af året ser ud til at gentage sig i 2018. Prisen på enfamiliehuse steg med 1,4 pct. fra marts til april efter en stigning på 0,9 pct. fra februar til marts. Dermed er priserne på enfamiliehuse steget med hele 6,5 pct. i årets første fire måneder. Det er dobbelt så meget som i hele 2017.

For ejerlejligheder er billedet fortsat stigende priser, men prisstigningstakten ser ud til at være løjet lidt af i april. Ejerlejlighedspriserne steg 0,2 pct. i april måned efter en stigning på 1,3 pct. i marts men er steget med knap 5 pct. siden starten af året.

Dermed har enfamiliehuse overtaget førertrøjen fra ejerlejligheder i år, når vi ser på prisstigningstakten. Det skyldes formentlig at prisen på lejligheder, særligt i København, efterhånden har nået et niveau hvor færre kan være med. Dertil kommer de nye låneregler, der trådte i kraft i januar, der begrænser valget af låntyper for boligkøbere med en gæld der overstiger fire gange indkomsten. Det rammer særligt boligkøbere i de dyreste områder og kan få flere til at se sig om efter et billigere alternativ til en ejerlejlighed i byen.

Trods de stigende priser, er der også tegn på, at det ikke går helt så stærkt på boligmarkedet som sidste år. Aktiviteten, målt som antallet af handler, er aftaget siden december sidste år, når vi tager højde for almindelige sæsonudsving. For enfamiliehuse er antallet af handler faldet med 8,5 pct. siden december måned, når man tager højde for sæsonudsving. Salget af lejligheder er i den tilsvarende periode faldet med hele 12 pct., når man korrigerer for sæsonudsving. Når det er sagt, så er der fortsat tale om et højt niveau for antallet af handler med både huse og lejligheder.

Fortsat fremgang, men mindre medvind til lejlighederne i de største byer

Vi forventer fortsat et boligmarked i god form det kommende år, da der er mange faktorer, der understøtter boligmarkedet - beskæftigelsen stiger, renterne er lave og boligbyrden (det vil sige hvor stor en andel af den disponible indkomst, der bruges til at finansiere boligen) er lav i en historisk kontekst. Vi forventer, at huspriserne vil fortsætte opad i et moderat tempo, med stigninger på omtrent 4 pct. på landsplan.

For lejlighedsmarkedet i de største byer forventer vi lidt mindre medvind. Prisen på lejligheder er steget hastigt de senere år og priserne, særligt i København, er i dag på et niveau hvor de færreste kan være med. De høje priser kan lade sig gøre fordi renterne er historisk lave, men i takt med at renterne kryber opad det kommende år, vil medvinden aftage. Dertil kommer et massivt nybyggeri, strammere lånekrav, samt nye boligskatter, der alle vil trække i retning af lavere priser de kommende år. Vi forventer ikke egentlige prisfald, men det er en risiko man skal være opmærksom på som køber.