Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Fremgang på det danske boligmarked

Fremgang på det danske boligmarked

21. juni 2018
Gå til nyhedsoversigt

Dugfriske tal fra Danmarks Statistik viser at prisen på enfamiliehuse er steget med 1,7 procent over det seneste kvartal, hvilket er ensbetydende med en prisvækst på 4,9 procent over det seneste år. Over det seneste år er priserne steget i samtlige 11 landsdele. For lejligheder er priserne steget med 1,6 procent over det seneste kvartal, svarende til en årsvækst på 7,2 procent.

På landsplan blev der handlet 5 procent flere enfamiliehuse i 1. kvartal 2018 sammenlignet med 1. kvartal 2017. Antallet af handler er steget i 8 ud af 11 landsdele over det sidste år. For lejligheder faldt antallet af handler faldet med 9,3 procent over det seneste kvartal, svarende til et fald på 6,7 procent over det sidste år. med Aktiviteten er altså fortsat høj på boligmarkedet.

Stigende priser over hele landet det seneste år

Over det seneste år er priserne på huse steget mest i København by, der dækker Frederiksberg, København, Tårnby og Dragør kommuner, med en prisstigning på 10,2 procent. Priserne på huse i både Østsjælland og Vest- og Sydsjælland er også fortsat opad, med henholdsvis 5,5 pct. og 9,5 pct.

Huspriserne stiger generelt i et mere moderat tempo på Fyn og i Jylland. I Nordjylland er priserne steget med 2 procent det sidste år, mens Sydjylland og Fyn har haft årlige stigninger på hhv. 5 og 7,4 procent.

Der er mange faktorer, der understøtter boligmarkedet - beskæftigelsen stiger, renterne er lave og boligbyrden (det vil sige hvor stor en andel af den disponible indkomst, der bruges til at finansiere boligen) er lav i en historisk kontekst. Vi forventer, at huspriserne vil fortsætte opad i et moderat tempo, med stigninger på omtrent 4 pct. på landsplan.

Fortsat høj aktivitet på lejligheder

Prisen på ejerlejligheder i landsdelen København by steg med 2,2 pct. fra 4. kvartal 2017 til 1. kvartal 2018. En lejlighed på 70 kvm. i København by koster nu i gennemsnit 2,8 mio. kroner. Selvom priserne fortsat stiger er antallet af handler faldet. Antallet af handler faldt med 7 procent fra 4. kvartal 2017 til 1. kvartal 2018 – men aktiviteten er stadig høj. En af årsagerne er formentlig strammere låneregler for husholdninger med høj gæld, der trådte i kraft ved årsskiftet. Reglerne begrænser udvalget af låntyper for boligkøbere med høj gæld i forhold til deres indkomst, og det kan have fået nogle købere til at se sig om efter en billigere bolig udenfor København.

I Østjylland har de nye regler ramt endnu kraftigere på lejlighedsmarkedet, her er priserne faldet med 1,1 pct. og antallet af handler er faldet med 7,6 procent fra 4. kvartal 2017 til 1. kvartal 2018. Markedet er dog langt fra gået i stå i for østjyske lejligheder, da niveauet stadig er højt.

Der er gode grunde til at tro, at prisstigninger på 10 pct. om året er historie. Moderat stigende renter, massivt nybyggeri i de større byer, strammere lånekrav samt nye boligskatter giver modvind til ejerlejlighedsmarkedet i de største byer de kommende år. Vi forventer ikke egentlige prisfald, men det er en risiko man skal være opmærksom på som køber.