Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Flere lejligheder til salg i de store byer

Flere lejligheder til salg i de store byer

8. juni 2018
Gå til nyhedsoversigt

I Årets første fem måneder var der 4,5 procent flere lejligheder til salg i København end samme periode sidste år, viser tal fra realkreditrådet. Det vidner om at aktiviteten er faldet på det Københavnske boligmarked. Kikker vi på landets andre store byer er tendensen den samme. I Århus var der 17,5 procent flere lejligheder til salg i årets første fem måneder sammenlignet med foregående år.

I Odense var der 3,6 procent færre lejligheder til salg mens der i Aalborg var 17,5 procent flere lejligheder til salg. Ser man på antallet af enfamiliehuse til salg, var der 4,7 procent færre til salg i hele landet.

Kombinationen af højere renter i starten af året, nye skærpede låneregler, der særligt rammer de dyreste områder, samt et prisniveau for ejerlejligheder i København og Århus hvor færre har mulighed for at være med, er formentlig årsagen til det stigende udbud af lejligheder. Vi forventer at de skærpede låneregler, samt det høje prisniveau vil betyde det bliver lidt sværere at komme af med boligen i år, end det var sidste år, hvorfor udbuddet lejligheder vil forblive højere i 2018 end i 2017.

Fortsat fremgang, men mindre medvind til lejlighederne i de største byer

Vi forventer fortsat et boligmarked i god form det kommende år, da der er mange faktorer, der understøtter boligmarkedet - beskæftigelsen stiger, renterne er lave og boligbyrden (det vil sige hvor stor en andel af den disponible indkomst, der bruges til at finansiere boligen) er lav i en historisk kontekst. Vi forventer, at huspriserne vil fortsætte opad i et moderat tempo, med stigninger på omtrent 3 pct. på landsplan.

For lejlighedsmarkedet i de største byer forventer vi mindre medvind. Lejlighedspriserne i de største byer er steget hastigt de senere år og særligt i København er priserne kommet op på et niveau, hvor de færreste kan være med. De høje priser kan lade sig gøre fordi renterne er historisk lave, men i takt med at renterne kryber opad næste år, vil medvinden aftage. Dertil kommer et massivt nybyggeri der øger udbuddet af lejligheder, strammere lånekrav, samt nye boligskatter, der alle vil trække i retning af lavere priser de kommende år. Vi forventer ikke egentlige prisfald, men det er en risiko man skal være opmærksom på som